Feriepenge

Læs om reglerne for indregning af feriepenge.

Udgifter til feriepenge indgår som en del af institutionens samlede lønsum, og konteres på særskilte lønkonti i Statens Kontoplan.

Ved feriepenge forstås den betaling man modtager fra sin arbejdsgiver under ferie.

For månedslønnede indregnes som skyldige feriepenge den optjente ferie, som endnu ikke er afholdt.

For timelønnede indregnes som skyldige feriepenge, den optjente ferie, som endnu ikke er indbetalt til Feriekonto.

Det er et krav, at feriepengeforpligtelsen opgøres og registreres én gang årligt i forbindelse med årsafslutningen.

Den enkelte virksomhed kan herudover med udgangspunkt i egne styringsbehov foretage en periode- eller kvartalsvis opgørelse, hvis det vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til vurdering af størrelsen af den årlige regulering. Hvis virksomheden ønsker det, kan en sådan løbende opgørelse også registreres i regnskabet.

Beregningen af skyldige feriepenge skal omfatte almindelige feriedage og særlige feriedage som er optjent, men ikke afholdt. Beregningen foretages ud fra retningslinjerne i Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser. I den årlige vejledning fremgår ligeledes, hvis reguleringen skal behandle specielle forhold fx indefrosne feriepenge.

Indregning af skyldige feriepenge

Der indregnes skyldige beløb svarende til virksomhedens samlede feriepengeforpligtelse, jf. Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til den årelige regulering af feriepenge: