Regnskabsvejledninger

Her kan findes Økonomistyrelsens gældende vejledninger på regnskabsområdet.

Regnskab

Ikke-fradragsberettiget købsmoms i staten (oktober 2023) (pdf)

Den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser (november 2021) (pdf)

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen (december 2021) (pdf)

Bilag 2: gennemsnitligt ferietilgodehavende (december 2021) (xlsx)

Bilag 3: hver medarbejders ferietilgodehavende (december 2021) (xlsx)

Vejledning om opregulering af feriepengeforpligtelsen primo 2020 (September 2020) (pdf)

Retningslinjer for indfrielse af forpligtelse for indefrosne feriemidler (juni 2021) (pdf)

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten (oktober 2020) (pdf)

Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele (december 2018, revideret oktober 2019) (pdf)

Vejledning om vedligeholdelse af nummerstruktur (maj 2019, revideret maj 2019) (pdf)

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån (juni 2021) (pdf)

Vejledning interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser (juni 2018) (pdf)

Vejledning om håndtering af donationer (juni 2020) (pdf)

Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger (august 2017) (pdf)

Vejledning om selvstændig likviditet (juli 2023) (pdf)

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling (november 2015) (pdf)

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af It-udviklingsprojekter og anlægsløn (april 2012) (pdf) 

Tilpasning af regelsæt i ØAV som følge af selvejereformen (februar 2011) (pdf)