35 Forventet forbrug af videreført opsparing

Kontering af forventet forbrug af videreført opsparing

Standardkonto 35 "Forventet forbrug af videreført opsparing" er en indtægtskonto, der anvendes til registrering af opsparede beløb (bevillingsbeløb), som påregnes anvendt i finansåret. Kontoen anvendes udelukkende i SB, og der kan ikke regnskabsføres på kontoen.

Såfremt en institution vil anvende opsparede midler i finansåret (midler som er videreført fra tidligere finansår), budgetteres dette på finansloven dels ved at optage udgiften på de relevante udgiftskonti og dels ved at optage en tilsvarende indtægt på standardkonto 35. Forventet forbrug af videreført opsparing. Herved forøges både udgifter og indtægter, og det samlede driftsramme vil dermed ikke påvirkes. Samtidig vil det forventede aktivitetsniveau blive synliggjort.

Når regnskabsåret afsluttes vil de afholdte udgifter bevirke, at der opstår et regnskabsmæssigt underskud, da den forudsatte indtægt på konto 35 udelukkende optræder på finansloven. Det opståede "underskud" dækkes ind i forbindelse med bevillingsafregningen, hvor opsparingen nedbringes med et beløb svarende til de afholdte merudgifter.

Standardkontoen anvendes på det udgiftsbaserede område og kan gyldigt anvendes på følgende bevillingstyper: Anlægsbevilling, Reservationsbevilling og i visse tilfælde Anden bevilling.

Der kan ikke foretages regnskabsmæssige registreringer på kontoen.