29 Ekstraordinære omkostninger

Kontering af ekstraordinære omkostninger

På standardkonto 29 konteres ekstraordinære omkostninger.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på følgende bevillingstyper:

Driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Ekstraordinære omkostninger hidrører fra begivenheder eller aktiviteter, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Omkostningen adskiller sig endvidere klart fra institutionens målopfyldelse.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.