Finansielle indtægter

Læs om reglerne for indregning af finansielle indtægter.

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter på indestående i bank samt afkast og udbytte på værdipapirer mv.

Under finansielle indtægter henhører endvidere rentebetalinger fra den statslige likviditetsordning

Indregning af finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

Renteindtægter i relation til den statslige likviditetsordning opgøres kvartalsvist og indregnes dermed med udgangen af hvert kvartal.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af finansielle indtægter i statens kontoplan.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til finansielle indtægter. Følg linket til kontobeskrivelsen i Statens kontoplan.

25. Finansielle indtægter