Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter, har sin årsag i begivenheder eller forhold, der er af ” ikke ordinær” karakter.

Ekstraordinære indtægter er affødt af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra aktiviteter i forbindelse med institutionens målopfyldelse, og som derfor ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Ekstraordinære indtægter er desuden kendetegnet ved, at de skyldes begivenheder uden for institutionens kontrol.

Indtægter og omkostninger opstået i forbindelse ekspropriation og naturkatastrofer, vil ofte blive karakteriseres som ekstraordinære poster.

Derimod skal indtægter og omkostninger relateret til følgende eksempler som udgangspunkt betragtes som ordinære:

  • Nedskrivning af varebeholdninger eller anlægsaktiver
  • Afhændelse af anlægsaktiver
  • Ophørende aktiviteter
  • Retssager
  • Tilbageførsel af nedskrivninger og hensatte forpligtelser
  • Bod, erstatninger, bøder mv. vedrørende overtrædelse af f.eks. miljø- eller konkurrencelovgivningen
  • Fejl, der kan henføres til tidligere regnskabsår

Arten af den pågældende begivenhed samt forekomsten af begivenheden, er afgørende for om indtægten betragtes som en ordinære indtægt eller en ekstraordinær indtægt.

Det, der i én institution kan klassificeres som ekstraordinært, kan klassificeres som ordinær drift i en anden institution.

Eksempel: I den private sektor vil direkte tab som følge af orkan eller andre naturkatastrofer i et område, hvor den slags hændelser ikke er forventelige, normalt være en ekstraordinær post for de fleste virksomheder. Derimod vil aktiviteter afledt af orkan eller andre naturkatastrofer resultere i en ordinær post hos et forsikringsselskab, som forsikrer mod sådanne begivenheder.

Indregning af ekstraordinære indtægter

Der kan foretages indregning af ekstraordinære indtægter, når der er tale om indtægter, der:

  • stammer fra begivenheder, som ligger uden for institutionens kontrol
  • klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse
  • som ikke ventes at være tilbagevendende.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af finansielle indtægter i statens kontoplan.

Konteringsoplysninger

Ekstraordinære poster omfatter følgende standardkonti. Følg linket til kontobeskrivelsen i Statens kontoplan.

28. Ekstraordinære indtægter