Overblik over implementering af strategi for grønne offentlige indkøb

I oktober 2020 blev strategi for grønne offentlige indkøb lanceret – "Grønne indkøb for en grøn fremtid". Strategien indeholder en række konkrete initiativer, der vil være relevante for de statslige indkøbere. Nedenfor følger en oversigt over den forventede tidsplan for implementeringen af initiativerne under strategien. Foruden nedenstående oversigt, vil der løbende blive kommunikeret om de enkelte initiativer.

Initiativer, der blev implementeret i 2021

 • Fællesstatslig fødevarepolitik: Kravene er indarbejdet i Budgetvejledningen 2021 og vil løbende blive indarbejdet i nye kantinekontrakter i staten.
 • LED-belysning skal være standarden: Implementeret ved ændring af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, som trådte i kraft i 2021. Udskiftning af relevante lyskilder foretages fremadrettet løbende af statens institutioner.
 • Alle statslige flyrejser klimakompenseres: Implementeret. Statens flyrejser opgøres årligt med tilbagevirkende kraft, som grundlag for en årlig indbetaling til Klima-skovfonden.
 • Delinitiativ for ministerbiler i form af krav til energiklasse for ministerbiler: Implementeret.
 • Kompetenceudvikling af statslige indkøbere: Implementeret og et første kursusmodul er gennemført i slutningen af 3. kvartal 2021.
 • Styrkelse af Sekretariatet for Grønne Indkøb: Et fortløbende initiativ, der blev igangsat i 2021 og løbende vil blive styrket i årene 2021-2024
 • Energibesparelser i staten: Initiativet er en indsats for energibesparelser i staten i årene 2021-2030. Det udmøntes i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, som trådte i kraft i 2021. Initiativet er en videreførelse af tidligere indsats, hvor der bl.a. er tilføjet nye energispareforpligtelser og krav om udarbejdelse af energieffektivitetsplaner.
 • Grønne datacentre: Anbefalingerne til grønne indkøbskrav blev færdigudviklet i slutningen 2021.

Initiativer, der blev implementeret i 2022

 • Grønne datacentre: Anbefaling til grønne indkøbskrav
 • Revitalisering af Den Ansvarlige Indkøber
 • Rådgivning af SMV'er: Der er indgået aftale med erhvershusene, som skal bistå rådgivning af SMV'er og initiativet forventes implementeret i 2022.
 • Målrettet vejledning i gennemførelse af grønne udbud: Vejledningen forventes offentliggjort i 2022. 

Initiativer med langsigtet implementeringsplan – 2023 og frem

 • Charter for godt og grønt indkøb: Charter for godt og grønt indkøb forventes at træde i kraft i 2023
 • Partnerskab om grønne offentlige tekstiler: Partnerskabet bliver etableret i 2022. Vejledningen forventes offentliggjort i 2023.
 • Værdibaserede kontrakter med grønne incitamenter: Modeller til brug for værdibaserede kontrakter med grønne incitamenter forventes udbredt i 2023.
 • Vejledende krav til fokus på længere levetid via garanti: Forventes færdig i 2023.
 • Engangsprodukter og emballager: Kravene forventes at træde i kraft i 2023.
 • Standardisering og strukturering af grønne data i e-handel: Et fortløbende initiativ, der blev igangsat i 2021 og har løbende leverancer frem til 2024, herunder bl.a. standardisering af miljømærker i e-faktura i løbet af 2022.
 • Styrket indsats for at fremme brug af TCO-vurderinger: Der udvælges nye produktgrupper frem mod 2024. Forventes fuldt implementeret i 2024.
 • Krav til køb af afskovningsfri produkter: Krav forventes at træde i kraft i 2025.

Initiativer der forventes implementeret løbende frem mod 2030

 • Digitalisering af det offentlige indkøb
 • Tværgående koordination af implementering af strategien
 • Monitorering af grøn indkøbsadfærd
 • Måling af udviklingen i grønne indkøb
 • Omstilling af den offentlige bilflåde.
 • Årlig beregning og fremskrivning af klimaaftrykket