Systemmæssig kontrol

Det er et ledelsesmæssigt ansvar i alle offentlige institutioner, at offentlige midler forvaltes forsvarligt og korrekt - fra indkøb til udbetaling.

Den systemmæssige understøttelse

Økonomistyrelsens økonomi- og lønadministrative systemportefølje omfatter løsninger, der understøtter den samlede proces fra indkøb til udbetaling. 

For at skabe størst mulige sikkerhed er det vigtigt at sikre

  • at brugerne har den rigtige arbejdsbetingede adgang – både til det enkelte system og på tværs af involverede systemer
  • at den privilegerede systemadgang, der nødvendigvis må gives til få udvalgte brugere, administreres forsvarligt
  • at man ved anskaffelse eller udvikling af egne løsninger vælger en løsningsarkitektur, der understøtter en så sikker og kontrollerbar løsning som teknisk muligt.

Det er altid ledelsen, der har ansvar for at fastlægge og efterleve forsvarlige forretningsgange, der følger gældende regelsæt og sikrer tilstrækkelig kontrol og tilsyn.

Læs mere om intern kontrol, tilsyn og risikostyring

Vejledninger

Her finder du vejledninger og minimumskrav, der understøtter et sikkert flow fra indkøb til udbetaling.

Systemnær brugeradministration

Læs mere om brugeradministration for de konkrete systemer her:
 

SystemFokusMere information 
RejsUd Underskrift og godkendelse af medarbejderudlæg og rejseafregninger Under Vejledninger for systemadministratorer:
Læs vejledning til kontrol af brugeropsætning 
IndFak Varemodtagelse og godkendelse af leverandørfakturaer Under Vejledninger - Brugeradministration:
Læs vejledning for rettighedskontrol af Brugeradministration 
Navision Stat Bogføring af købstransaktion og afvikling af udbetaling Læs brugervejledning til brugeradministration
NemKonto Oversigt over rolleprofiler til NemKonto Læs om rolleprofiler i NemKonto på nemkonto.dk 
Danske Bank Udsøgning og standsning af betaling Læs mere på Danske Banks hjemmeside om brugeradministration