Glidende overgang til facility management

Indkøb

De statslige institutioner samler facility management i én løsning hos Bygningsstyrelsen. Alt imens samarbejder Bygningsstyrelsen og Økonomistyrelsen om at sikre en glidende overgang

Statens Facility Management blev lanceret i maj 2017. Løsningen betyder, at en stor del af statens serviceopgaver (FM) samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne bliver håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Løsningen sættes i drift tre bølger i tre forskellige EU-udbud. Bølge 1 blev sat i drift den 1. oktober 2019 med ISS som serviceleverandør. Bølge 2 blev sat i drift den 1. maj

Du kan læse mere om udbuddet her

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan facility management håndteres i forhold til de statslige indkøbsaftaler

Facility management-løsningens betydning for indkøbere i staten

 

De omfattede institutioner kan fremover nøjes med én leverandør, der løser alle opgaver inden for bl.a. rengøring, kantinedrift, affaldshåndtering, vagtordning og bygningsvedligeholdelse.

De konkrete institutioner der er omfattet af de forskellige bølger fremgår på Bygningsstyrelsen hjemmeside

Kunder, der ikke er omfattet i 1. bølge eller bølge 2, vil fortsat kunne bruge Statens Indkøbs aftaler, indtil 31. december 2023. Økonomistyrelsen har den 30 august sendt vejledning ud til Koncernindkøberne i staten ift. håndtering af det aftalegap, der er for kunderne på 3. bølge, mellem ophør af de fællesstatslige aftaler og opstart af bølge 3.

Hvis du er en del af bølge 3, og du ikke hat modtaget vejledningen, kan du enten henvende dig til din Koncernindkøber, eller til Statens Indkøb, jf. neden for.

Statens Indkøb genudbyder ikke flere aftaler inden for facility management-området

En række af Økonomistyrelsens fællesstatslige aftaler inden for facility management-området, som tidligere var en del af Statens Indkøbsprogram, vil ikke blive genudbudt. Dette skyldes, at de ydelser, der er var omfattet af disse aftaler, nu vil blive leveret gennem Bygningsstyrelsens aftaler.

De tidligere aftaler omfattede bl.a. følgende områder:

  • Rengøring
  • Vagt
  • Flytteydelser
  • AIA/ADK
  • Kontrolcentral

Økonomistyrelsen og Bygningsstyrelsen har samarbejdet tæt for at sikre, at der ikke vil være mangel på varer eller services for kunderne, når de overgår til Facility Management-løsningen.

Statens Indkøb besvarer gerne på spørgsmål angående overgangen til den fællesstatslige facility managementløsning. Henvendelser kan rettes til eller telefonnummer 30 55 07 91.