Flere aftaler er overgået til Bygningsstyrelsens facility management-løsning

De statslige institutioner vil fremadrettet få leveret facility management via én samlet løsning hos Bygningsstyrelsen. Økonomistyrelsens aftaler vedrørende facility management genudbydes derfor ikke mere

Statens Facility Management blev lanceret i maj 2017. Løsningen betyder, at en stor del af statens serviceopgaver (FM) samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne bliver håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Løsningen implementeres i tre faser gennem tre separate EU-udbud. Fase 1 blev sat i drift den 1. oktober 2019 med ISS som serviceleverandør, fase 2 blev sat i drift den 1. maj 2022. Yderligere oplysninger om udbuddet kan findes her

ISS Facility Service vandt i november 2023 kontrakten for Bølge 3, som forventes at blive implementeret og sat i drift i maj 2024. Denne fase udvider dækningen af Facility Management-ydelser inden for de statslige institutioner.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan facility management håndteres i forhold til de statslige indkøbsaftaler.

Facility management-løsningens betydning for indkøbere i staten

De konkrete institutioner, der er omfattet af de forskellige bølger, fremgår af Bygningsstyrelsen hjemmeside

Institutioner, der ikke er omfattet af fase 1 eller fase 2, havde adgang til at bruge Statens Indkøbsaftaler indtil den 31. december 2023.  Økonomistyrelsen sendte den 30. august 2023 en vejledning ud til Koncernindkøberne i staten vedrørende håndtering af det aftalegap, der opstår for institutionerne, der er omfattet af fase 3, mellem ophør af de fællesstatslige aftaler og opstart af fase 3.

Hvis din institution er en del af fase 3, og du ikke har modtaget vejledningen, kan du enten henvende dig til din Koncernindkøber eller til Statens Indkøb, jf. nedenstående oplysninger.

Statens Indkøb genudbyder ikke flere aftaler inden for facility management-området

En række af Økonomistyrelsens fællesstatslige aftaler inden for facility management-området, er udløbet og vil ikke blive genudbudt. Dette skyldes, at de ydelser, der er var omfattet af disse aftaler, nu vil blive leveret gennem Bygningsstyrelsens aftaler.

De tidligere aftaler omfattede bl.a. følgende områder:

  • Rengøring
  • Vagt
  • Flytteydelser
  • AIA/ADK
  • Kontrolcentral

Statens Indkøb står til rådighed for at besvare spørgsmål angående overgangen til den fællesstatslige facility managementløsning frem til maj 2024. Henvendelser kan rettes til .