Egenproduktionsliste for statens møde- og konferencefaciliteter

Statens egenproduktionsliste for møde- og konferencefaciliteter gør det muligt for statslige institutioner at booke andre statslige institutioners møde- og konferencefaciliteter efter inhouse-reglen.

Inhouse

Kun statslige institutioner kan tilbyde deres møde- og konferencefaciliteter på egenproduktionslisten og kun statslige institutioner må booke fra listen. Se listen her


Opgaven må kun udføres ved brug af interne statslige ressourcer i form af arbejdskraft og materiel. Er en privat aktør underleverandør af forplejningen, udføres opgaves fortsat inhouse. Er møde- og konference-faciliteter derimod forpagtet til en privat aktør, udføres opgaven ikke længere inhouse.
Du kan læse mere i Rådgivningsenhedens vejledning om inhouse aftaler i staten her.

Ajour

Statens Indkøb er ansvarlig for kvaliteten af oplysningerne og vil løbende holde oplysningerne opdatereret. Der er derfor vigtigt, at leverandører selv oplyser om ændringer i oplysningerne til Statens Indkøb.
Ændringer kan meddeles Statens Indkøb på .