Vejledninger til Statens Koncernsystem

Her får du hjælp til at anvende Statens Koncernsystem.

På denne side er samlet vejledninger og information om brugeradministration, support samt tips og tricks.

Support

Økonomistyrelsen modtager gerne kommentarer til vejledningerne via Support.

Lokal brugeradministration

Hvert ministeransvarsområde har en eller flere lokale brugeradministratorer, som er ansvarlig for området.

Læs mere og find vejledning til brugeradministration for dig, der er lokal brugeradministrator her

Tips og tricks

Ofte vil vore vejledninger kunne give dig svar på dine spørgsmål til Statens Koncernsystem.

Gå til brugervejledningerne

Hvis ikke, kan du hente hjælp hos Økonomistyrelsens support.

Gå til Support

Du finder en kørselskalender med datoer for kørsler i fx Statens Lønløsning, Navision Stat og Statens Koncernsystem i Årshjulet.

Gå til Årshjulet for økonomi- og lønområdet

Du finder Statens kontoplan i Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV).

Gå til Statens Kontoplan i ØAV

Institutionen skal selv oprette, rette og lukke sine delregnskaber i Statens Koncernsystem.

Hent vejledningen 'Vedligehold decentrale stamdata i SKS (pdf)

Her beskrives også, hvordan det er muligt at kontrollere manglende mapning på underkontoniveau. Denne kontrol er institutionernes ansvar.

Når et delregnskab er lukket i Statens Koncernsystem, kan der ved udgangen af lukkeperioden ikke længere bogføres på det i Navision Stat.

Institutioner med andre lokale økonomisystemer skal selv lukke for adgangen til det pågældende delregnskab eller bogføringskreds i deres lokale økonomisystem.

Med rapportpakker kan SKS rapporter fremstilles automatisk på brugerdefinerede tidspunkter.

En rapportpakke er en samling af rapportabonnementer, hvortil der er knyttet fælles betingelser for automatisk fremstilling af rapporterne (tidspunkt, filformat, mailadresse).

Værktøjet Dynamisk rapportering indeholder fast definerede rapportpakker, som kan bruges til udgiftsopfølgning og til udarbejdelse af årsrapporter.

Du kan desuden definere dine egne rapportpakker.

Godkendelse af de officielle regnskaber sker ved at vælge en specifik regnskabsrapport fra oversigten.

Hvis en regnskabsrapport endnu ikke er godkendt, og brugeren er autoriseret til at godkende den pågældende rapport, vises der i kolonnen "Godkendt", knappen "Godkend" (i stedet for en godkendelsesdato).

Når der klikkes på navnet i kolonnen "Navn" åbnes pdf-filen med den pågældende rapport.

Rapporten vises på skærmen, og kan herefter evt. udprintes.

Ja, det er muligt ved at foretage drill-through på regnskabsposteringer.

Hent beskrivelse af SKS Drill through (pdf)

Du kan enten kontakte den implementeringsansvarlige for dit ministerområde eller kontaktpersonen i Økonomistyrelsen, hvis du har spørgsmål til udgiftsopfølgning i Statens Koncernsystem.

Find kontaktperson under Grundbudget og udgiftsopfølgning