Tips og tricks

Her har du mulighed for at få et par tips i nogle udvalgte emner i Statens Lønløsning.

Få flere tips og tricks om brug af Statens Lønløsning hos Statens Administration

Webserviceløsningen giver mulighed for at optimere og effektivisere arbejdsgange, ved at overføre data fra lokale systemer – fx HR, Tidsregistrering og andre fagsystemer - til Statens Lønløsning. Integrationen mellem systemerne kan eksempelvis betyde, at data kun skal indtastes én gang – i det lokale system, hvorfra webservicen foretager opdatering i Statens Lønløsning.

Læs mere om webserviceløsningen

Der kan forekomme forskellige situationer, hvor du skal indrapportere enten i PENSAB eller i SLS - eller situationer hvor du skal indrapportere i begge systemer.

Erhvervsskoleområdet skal kontakte Udbetaling Danmark, mail:  for opdatering af PENSAB.


Oprettelse af eller skift til tjenestemand/-lignende/tjenestemandspensionsordning

Når en tjenestemand/-lignende ansættes eller en person ændres til tjenestemand/-lignende skal du indrapportere det pensions-SKTR, personen skal pensioneres på via løndel 660. Såfremt dette ændres skal du selv sørge for opdatering af løndel 660.

Oplysningerne overføres automatisk fra løndel 660 til PENSAB-knappen i SLS - og videre til PENSAB systemet.

Pensionsalderforhøjelse

Når en tjenestemand får en pensionsalderforhøjelse, skal løndel 1925 indrapporteres iht. løndelsbeskrivelsen.

Aftalen om pensionsalderforhøjelse bedes fremsendt til Udbetaling Danmark, mail:

For selvejende institutioner, skal beløbet for pensionsalderforhøjelsen indbetales til:

Danske Bank
Registreringsnummer 0216
Konto 4069060315

Du skal også foretage opdatering i PENSAB.
Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Tilkøb af pensionsalder

Tilkøb af pensionsalder kan ske ved fratræden, og her skal du forholde dig som ovenstående (se Pensionsalderforhøjelse).

Du skal også indrapportere forhøjelsen til PENSAB.
Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Tilkøb af pensionsalder kan også ske i visse orlovssituationer, og her skal du indrapportere løndel 675.

Du skal også indrapportere forhøjelsen til PENSAB.
Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Seniorordninger

Seniorordning kan handle om nedsat løn med bevarelse af pensionsanciennitet, og i denne situation skal du indrapportere "optjeningsgrad" til PENSAB.

Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Seniorordning kan også handle om en lavere lønramme med bevarelse af pensionsskalatrin på gammelt lønniveau, og her skal du indrapportere løndel 675.

På lønbåndet i SLS kan du foretage dig en række søgninger, blandt andet på PKAT. Du kan supplere og indsnævre din søgning ved at tilføje klasser og trin. Få hjælp til fremsøgning af klasser og trin på lønbåndet i SLS via denne vejledning.

Læs mere om søgningen her

CSV-filer kan konverteres til Excel ved at følge nedenstående vejledning:

Konvertering af CSV-filer til Excel(pdf)

Du kan også se en videovejledning, der gennemgår konvertering af filen i Excel. 

Vejledning til søgning på løndel 5025 i SLS sumtabeller, kan hentes her:

Vejledning - Søgning på løndel 5025(pdf)

Vejledning til søgning på lønsedler og/eller registerprint i Lønarkiv, kan hentes her:

Vejledning Lønarkiv(pdf)

Vejledning beskriver hvordan du søger på 'Stillingskode' i SLS-Giuiden.

Vejledning SLS-Guide(pdf)

Vejledning til indstillinger i SLS i forbindelse med ansættelser, kan hentes her:

Vejledning - SLS Indstillinger(pdf)

Vejledning til skift af ferieår i SLS, kan hentes her:

Vejledning - Skift af ferieår i SLS(pdf)

Vejledning i håndtering af ferieregnskab i FRAV, kan hentes her:

Vejledning - Håndtering af ferieregnskab i FRAV(pdf)

Vejledning til online fejl og advis i SLS, kan hentes her:

Vejledning - Online fejl og advis(pdf)

Vejledning om Seniorbonus kan hentes her:

Vejledning om Seniorbonus(pdf)

Vejledning beskriver, hvordan du udskriver Registerprint og Totalprint fra SLS.

Vejledning - Udskrift af Registerprint og Totalprint i SLS.pdf

SLS-Guide

SLS-Guiden er et opslagsværk over de koder som indrapporteres i SLS og HR-Løn

Gå til SLS-Guide 

Masseindberetning i HR-Løn

Indberet ensartede lønændringer til mange medarbejdere i HR-Løn.

Gå til Masseindberetning 

Udskriv til PDF – ny funktionalitet i SLS

Print fra SLS foregår nu via brugerens lokale printer.

Læs nærmere i nedenstående link:

Gå til Udskriv til PDF (pdf)