Statens Lønløsning - Ofte stillede spørgsmål 

Her finder du en række spørgsmål og tilhørende svar om Statens Lønløsning. Spørgsmålene er indsamlet i vores brugerundersøgelser. Vi vil løbende opdatere sektionen med nye punkter. 

SLS klient og HR-løn

For at sikre at lønkørslen kan gennemføres inden næste morgen kl. 08:00, er vi desværre nødt til at lukke kl.16:00.

Du kan sende dit ønske til Serviceportalen. Ønsker vil komme med i en samlet prioritering.

Det er vigtigt at du sender en god beskrivelse af dit ønske, gerne suppleret af skærmbillede, såfremt det giver mening. 

SLS og HR-Løn er udviklet til forskellige kundegrupper. SLS er udviklet til erfarne brugere, som har stort kendskab til brug af lønsystemet. HR-Løn skal understøtte en bredere brugerskare, der er derfor lagt vægt på guidede forløb og andre hjælpeværktøjer.

Vi arbejder løbende på ny og forbedret funktionalitet i HR-Løn, men det er ikke planlagt, at HR-Løn skal have samme funktioner eller oplysninger som SLS. 

Frekvensen af løntest er afpasset med brugerne for at behandle output af kørslen.

Lønkørsler er planlagt til kl. 10:00 og 13:00. I HR-Løn kan du køre løntjek hele dagen – og denne funktion er et supplement til løntest.

Du kan læse mere om løntest (Løntest i SLS) og løntjek (Løntjek i HR-Løn) hos Statens Administration (Brugervejledninger).

Anvend genvejstast CTRL+O, for at se hvilket miljø du er logget på. 

På HR-Løn kan du klikke på lynet i højre hjørne for hurtig indberetning.

Hurtig indberetning er til lønmedarbejdere som i forvejen kender koderne for personalekategori, klasse, trin mv.

Vælg ”Hurtig indberetning” under ”Opret ny engangsløndele” og ”Opret ny løbende løndel”.

Det er desværre ikke muligt at ændre layout på SLS-klienten.

Der er begrænset mulighed for udskrift. Har du ønsker til udskrifter, vil vi gerne høre fra dig.

Du kan melde det ind på Serviceportalen hos Statens Administration via link: https://serviceportal.statens-adm.dk

Ved søgning på tværs af personer og medarbejdere i forhold til ledelsesinformation, henviser vi til ISOLA og LDV. 

Lønarkiv

I Lønarkivet er det muligt at taste en periode fx 1. januar 2021 til 31. oktober 2021 og få vist, hvilke lønsedler der er dannet i hele perioden. Dette gælder både timelønnede og månedslønnede. 

Brugerstyring Løn

Kontakt brugeradministratoren, som kan nulstille dit password og tildele et nyt førstegangs-password. Se i den forbindelse også regler for adgangskoder(pdf).

Du kan finde blanketten til ændring af rettigheder på Statens Administrations hjemmeside.

Blanketten til oprettelse af brugeradministrator findes på Statens Administrations hjemmeside (pdf blanket). Vær opmærksom på, at blanketten skal underskrives af bestiller. Send den udfyldte og underskrevne blanket via Serviceportalen. 

Slå op i brugerlisten, hvor det vil fremgå, hvornår en brugerkode senest er oprettet/ændret.

En brugeradministrator kan genaktivere en bero-sat brugerkonto. Vælg "rediger bruger", "skift status" og "aktiv fra dato". 

Brugere sættes automatisk i bero efter 120 dages inaktivitet.

Brugere i bero grundet inaktivitet, slettes efter 400 dages inaktivitet.

Brugere sat i brugerinitieret bero, slettes efter 450 dage.

Der udsendes automatisk kontrollister en gang om måneden til områdets bestillere og kontrollanter, hvor det vil fremgå, om der er bero-satte konti. Er der ikke bero-satte konti, vil rapporten have teksten ”ingen brugere i bero”.

Generelle spørgsmål

Det er desværre ikke mulighed for at få en automatisk genereret e-mail. Vi skriver på driftsstatus (Driftsstatus for Statens Lønløsning), når systemet er nede. Supporten i Statens Administration opdaterer ligeledes Serviceportalen.

Vi arbejder løbende med bedre systemunderstøttelse af end-to-end processerne. Statens HR er under udrulning til flere kunder. Her tænkes der i personaleadministrative end-to-end processer. 

Vejledninger for systemer er samlet hos Statens Administration

I særlige spidsbelastninger med mange samtidige brugere, vil systemerne køre lidt langsommere end normalt. 

Oplever du, at systemerne generelt er langsomme, eller oplever nedbrud, bedes du rette henvendelse til Statens Administration via Serviceportalen. Det er en stor hjælp til vores fejlsøgning, med en præcis angivet dato og tidspunkt for hændelsen, hvilket system og miljø der arbejdes i, brugerkode, samt et par linjer der beskriver forløbet op til fejlen opstod.  

Du finder brugervejledningerne hos Statens Administration (Brugervejledninger). Du kan også benytte SLS-guiden som opslagsværk til f.eks. løndele, personalekategorier, faste felter og uddata.

Der fremsendes en ”blank” lønseddel uden beløb til udbetaling i de tilfælde, hvor der er ændringer til medarbejderens stamoplysninger fx ændring af kontering eller administrativt tjenested til en lønkørsel hvor der ikke er løn til udbetaling.

En ”blank” lønseddel uden beløb til udbetaling kan ofte give anledning til spørgsmål fra medarbejderen. Udsendelse af ”blanke” lønsedler kan undgås ved at foretage ændringer af stamoplysninger til en lønkørsel, hvor der også vil ske en lønudbetaling – for månedslønnede til 2. lønkørsel i en given måned.

Der kan ikke foretages nogen form for indrapporteringer eller registreringer mens lønkørsel pågår, og der vil heller ikke være adgang til HR-Løn under lønkørsler. Man har adgang til Registerprint, men af tekniske årsager har man ikke adgang til Lønsedler under lønkørsler.

Hvor man tidligere, blev ”smidt” af SLS når en lønkørsel blev sat i gang, vil man nu alene få en besked: ”Afvist af adgangskontrollen”. Det betyder, at lønkørslen er sat i gang, og man derfor kun har læseadgang til systemet.

Institutioner der ønsker at anvende webservice til Statens Lønløsning, skal indgå en aftale med Økonomistyrelsen.

I forhold til tilslutning anbefales det, at institutionen sætter sig grundigt ind i hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i de 3 hovedprocesser:

  1. Hul igennem test
  2. Funktionalitetstest
  3. Produktionsadgang

Læs mere om webserviceløsningen på vores hjemmeside.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan de rettes til vores fællespostkasse