Statens Lønløsning - Ofte stillede spørgsmål 

Her finder du en række spørgsmål og tilhørende svar om Statens Lønløsning. Spørgsmålene er indsamlet i vores brugerundersøgelse i 2019. Vi vil løbende opdatere sektionen med nye punkter. 

SLS klient og HR-løn

For at sikre at lønkørslen kan gennemføres inden næste morgen kl. 08:00, er vi desværre nødt til at lukke kl.14:00.

Du kan sende dit ønske til vores kundepostkasse . Ønsker vil komme med i en samlet prioritering.

Det er vigtigt at du sender en god beskrivelse af dit ønske, gerne suppleret af skærmbillede, såfremt det giver mening. 

SLS og HR-Løn er udviklet til forskellige kundegrupper. SLS er udviklet til erfarne brugere, som har stort kendskab til brug af lønsystemet. HR-Løn skal understøtte en bredere brugerskare, der er derfor lagt vægt på guidede forløb og andre hjælpeværktøjer.

Vi arbejder løbende på ny og forbedret funktionalitet i HR-Løn, men det er ikke planlagt, at HR-Løn skal have samme funktioner eller oplysninger som SLS. 

Frekvensen for løntest er afpasset med brugerne, for at have tid til at se og behandle output af kørslen.

Lønkørsler er sat til kl. 10:00 og 13:00. Løntest anvendes af meget få brugere. I HR-Løn kan du køre løntjek hele dagen. Derfor anbefaler vi brug af denne funktion som supplement til løntest. 

Du kan læse mere om løntest i vejledning hos Statens Administration.

Anvend genvejstast CTRL+O, for at se hvilket miljø du er logget på. 

Det er desværre ikke muligt at ændre layout på SLS-klienten.

 

Der er desværre begrænset mulighed for udskrift pt. Vi arbejder pt. ikke på nye udskriftsmuligheder. Har du ønsker til nye udskrifter, vil vi meget gerne høre fra dig. De kan meldes ind via Serviceportalen.

HR-løn understøtter ”hurtig indberetning” ved at klikke på lynikonet. 

Du kan finde en kort beskrivelse af funktionaliteten i vores vejledning fra november-release 2018(pdf)

Se mere under generelle spørgsmål, "bedre systemunderstøttelse af processer".

Ved søgning på tværs af personer og medarbejdere i forhold til ledelsesinformation, henviser vi til ISOLA og LDV. 

Lønarkiv

I Lønarkivet er det muligt at taste en periode fx 1. januar 2021 til 31. oktober 2021 og få vist, hvilke lønsedler der er dannet i hele perioden. Dette gælder både timelønnede og månedslønnede. 

Brugerstyring Løn

Kontakt brugeradministratoren, som kan nulstille dit password og tildele et nyt førstegangs-password. Se i den forbindelse også regler for adgangskoder(pdf).

Du kan finde blanketten til ændring af rettigheder på Statens Administrations hjemmeside.

Blanketten til oprettelse af brugeradministrator findes på Statens Administrations hjemmeside (pdf blanket). Vær opmærksom på, at blanketten skal underskrives af bestiller. Send den udfyldte og underskrevne blanket via Serviceportalen. 

Slå op i brugerlisten, hvor det vil fremgå, hvornår en brugerkode senest er oprettet/ændret.

En brugeradministrator kan genaktivere en bero-sat brugerkonto. Vælg "rediger bruger", "skift status" og "aktiv fra dato". 

Brugere sættes automatisk i bero efter 120 dages inaktivitet.

Brugere i bero grundet inaktivitet, slettes efter 400 dages inaktivitet.

Brugere sat i brugerinitieret bero, slettes efter 450 dage.

Der udsendes automatisk kontrollister en gang om måneden til områdets bestillere og kontrollanter, hvor det vil fremgå, om der er bero-satte konti. Er der ikke bero-satte konti, vil rapporten have teksten ”ingen brugere i bero”.

Generelle spørgsmål

Vi skriver ud på driftsstatus, når systemet er nede. Supporten i Statens Administration modtager samme information og opdaterer ligeledes Serviceportalen. 

Det er desværre ikke pt. muligt med en automatisk genereret e-mail eller RSS funktionalitet. 

Vi arbejder løbende med bedre systemunderstøttelse af end-to-end processerne. Statens HR er under udrulning til flere kunder. Her tænkes der i personaleadministrative end-to-end processer. 

Vejledninger for systemer er samlet hos Statens Administration

I særlige spidsbelastninger med mange samtidige brugere, vil systemerne køre lidt langsommere end normalt. 

Oplever du, at systemerne generelt er langsomme, eller oplever nedbrud, bedes du rette henvendelse til Statens Administration via Serviceportalen. Det er en stor hjælp til vores fejlsøgning, med en præcis angivet dato og tidspunkt for hændelsen, hvilket system og miljø der arbejdes i, brugerkode, samt et par linjer der beskriver forløbet op til fejlen opstod.  

I HR-Løn er der lagt vægt på, at guide brugeren ved hjælp af forskellige informationsbokse. Fx til det enkelte felt, via mest anvendte, eller den indbyggede integration til SLS-guiden. 

Da SLS primært benyttes af erfarne brugere, er der ikke lagt vægt på samme funktionalitet. 

Brugervejledninger bliver løbende vedligeholdt og forbedret. Du kan finde dem samlet hos Statens Administration eller benytte SLS-guide som opslagsværktøj til fx løndele, personalekategorier, faste felter og uddata.

Der fremsendes en ”blank” lønseddel uden beløb til udbetaling i de tilfælde, hvor der er ændringer til medarbejderens stamoplysninger fx ændring af kontering eller administrativt tjenested til en lønkørsel hvor der ikke er løn til udbetaling.

En ”blank” lønseddel uden beløb til udbetaling kan ofte give anledning til spørgsmål fra medarbejderen. Udsendelse af ”blanke” lønsedler kan undgås ved at foretage ændringer af stamoplysninger til en lønkørsel, hvor der også vil ske en lønudbetaling – for månedslønnede til 2. lønkørsel i en given måned.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan de rettes til vores fællespostkasse