Styring af brugeradgange til Statens Lønløsning

Administration af oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange til SLS og HR-Løn sker hos institution/fællesskab i værktøjet Brugerstyring Løn.

Opgaven varetages med udgangspunkt i 4 primære roller hos kunden. 

  • Bestiller (kan fx være en HR-Chef)
  • Brugeradministrator (der henstilles til, at det ikke er en løn- eller HR-medarbejder der varetager administrationen af institutionens brugere)
  • Kontrollant (kan fx være en administrativ medarbejder, eksempelvis en sekretær)
  • Medarbejder (kan være en Løn- eller HR-medarbejder)

Bemærk at brugerkoder SKAL tilhøre en medarbejder og en mail-adresse, som er tilknyttet institutionen.

Vejledningsmateriale og blanketter til Brugerstyring Løn (BSL) findes på Statens Administrations hjemmeside.

Gå til Brugerstyring