Lønkontrol - en effektiv end-to-end-proces

Økonomistyrelsen har i samarbejde med en række kunder, der anvender Statens Lønløsning, gennemført en kortlægning og analyse af lønkontrolprocessen. Resultatet er et koncept for lønkontrol.

Fordele ved at bruge konceptet

Med konceptet og understøttelse af kontroller med målrettede uddata og standardrapporter i LDV, er der sat en overordnet ramme for hvilke parter, der er involveret i processen og for hvilke kontroller, der tænkes udført i de enkelte procestrin i kæden.

De enkelte institutioner kan ud fra denne ramme tilrettelægge og ansvarsplacere kontrollerne ud fra forretningsmæssige forhold, så som eksempelvis organisering, personalesammensætning og omsætningshastighed.

Tilrettelæggelsen skal ske ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

Konceptet består af:

  • End-to-end-proces
  • Fokus på tidlige kontroller
  • Forretningsmæssige forhold
  • Kontrolplan

Anvendelse af koncept og kontrolplan

Konceptet, kontrolplan og tilhørende skabeloner og tjeklister, giver muligheder for at højne effektivitet og kvalitet - men er ikke obligatorisk at anvende.

OBS: For institutioner der betjenes af SAM er det et krav, at de udarbejder en lønkontrolplan jf. kundeaftale mellem SAM og institutionen.

Økonomistyrelsen anbefaler, at man orienterer sig i materialet, og tager relevante dele i anvendelse.

Som hidtil er det fortsat den enkelte institutions ansvar, at tilrettelægge og udføre lønkontrollen, så der tages højde for risiko og væsentlighed, ligesom det skal sikres, at der ikke er én person, der på noget tidspunkt, har den samlede råderet over en given lønudbetaling. Disse forhold er også beskrevet i vejledningsmaterialet.

Cases

I dette materiale indgår cases, der bygger på forskellig organisering af lønopgaven.

Hent Cases her (pdf)

SAM-institutioner

For institutioner i regi af Statens Administration (SAM) er der gennemført et implementeringsforløb.

SAM foranlediger, at SAM-institutioner modtager de relevante kontroluddata.

Således skal SAM-institutioner ikke selv bestille disse uddata.

Vil du gerne høre mere, skal du være velkommen til at kontakte Løn i SAM.