Instrukser

Interne forretningsgange og ansvar på regnskabsområdet beskrives og reguleres i de forskellige instrukser.

Instrukserne skal indeholde en samlet beskrivelse af hvorledes regnskabsvæsenet er tilrettelagt indenfor henholdsvis ministerområderne, virksomhederne og de regnskabsførende institutioner.

Ministerieinstruksen udarbejdes af departementer og sendes til Rigsrevisionen og de under departementerne hørende virksomheder.

Virksomhedsinstruksen udarbejdes af virksomhederne og sendes til Rigsrevisionen og de under virksomheden hørende regnskabsførende institutioner.

Regnskabsinstruksen udarbejdes af de enkelte regnskabsførende institutioner og sendes til Rigsrevisionen og den ansvarlige virksomhed.

Udarbejdelsen af instrukserne fremgår af §§ 13-23 i regnskabsbekendtgørelsen.