Kørselsplaner - Statens Lønløsning

For at vores kunder kan følge med i, hvornår der er kørselsafvikling, er der udarbejdet kalendere for et år ad gangen for Statens Lønløsning, herunder Statens Pensionssystem.

Kalenderne afspejler deadlines for indberetninger i forhold til årets kørsler, og bidrager til institutionernes planlægning af fastsættelse af tidsfrister for modtagelse af timesedler, grundbilag mv.

Årets kørselsplaner

Se dette års kørselsplaner for Statens Lønløsning:

Statens Lønløsning - SLS og HR-Løn Kørselsplan Løn og Pension for 2024
Fraværsstatistik (SLS-Ferie/Fravær) Kørselsplan Ferie/Fravær 2024

OBS: Afleveringsfrister for SAM-kunder der får indberettet løn mv. hos SAM– se nærmere på SAM’s hjemmeside.

Lønsedler og pensionsspecifikationer

Lønsedler og pensionsspecifikationer stilles til rådighed via e-Boks, Digital Post og på mit.dk og borger.dk. De vil som hovedregel være tilgængelig et par dage før dispositionsdatoen.

Modtageren får besked, når lønseddel eller pensionsspecifikation ligger klar.

De vil være tilgængelige i Lønarkiv, ca. 4 dage før dispositionsdato.

Levering af uddata

På SLS-Guide finder du oplysning om, hvornår du kan forvente at modtage uddata og udtræk efter lønkørsler.

SLS-Guide - Uddata

Filudtræk - uddata 609-613

Disse filudtræk er klar i til at hente i ØDUP:

Anden dag efter kørselsdato i tilknytning til 1. lønkørsel.

Dagen efter kørselsdato i tilknytning til 2. lønkørsel.