Releases og installation

Økonomistyrelsen frigiver løbende ændringer til produkter som vedrører Statens Lønsystem (SLS) og Statens Pensionssystem (SP). Denne side er en oversigt af de ændringer, som er blevet indkørt.

Releases

Der frigives løbende nye versioner af SLS, HR-Løn og Brugerstyring Løn (BSL), men typisk vil der komme nye versioner op til 4 gange om året.
Brugerne får automatisk den nye version af HR-Løn, Lønarkiv og BSL, idet de 3 løsninger er browser-baseret, mens SLS-klienten kræver installation på pc'en.

SLS-klient installation via IT-afdelingen og software via ”Filkassen”

I de institutioner, hvor det skal være en it-ansvarlig, som installerer software (PROD: PJY.msi , PROD-Løntest: PJX.msi , TEST: PJZ.msi) på pc’en, kan installationspakken også hentes fra ”filkassen” via linket:
SLS - Statens It Filkasse

OBS: Installationspakken er tilgængelig i filkassen 2 dage før indkøringsdatoen. 

Vigtigt: Hvis installation sker før angivne dato og klokkeslæt, kan brugeren ikke indrapportere i SLS, da den gamle version er gældende indtil dette tidspunkt.

Releases på Statens Lønløsning

Opdateres pga. mindre fejlrettelse.

Følgende rettelser er indeholdt:

 • Hvis man udvider refusionsperioden for en indberettet anmodning, vil det nu også være muligt at tilføje yderligere uger/rækker under genoptaget arbejde. Dette mhp. tilføjelse af oplysninger, som er oplyst til kommunen efter anmodningen blev indberettet. Med afsæt heri vil beregning af forventet refusion ligeledes blive genberegnet, så afstemning fortsat kan foretages korrekt ift. modtaget refusion.

Følgende rettelser er indeholdt:

 • Det er nu muligt at angive fraværstimerne for uge 9 på en refusionsanmodning for februar

Følgende rettelser er indeholdt:

 •  Hændelser (fx afslag) fra NemRefusion vil fremadrettet blive indlæst i SR, og den aktuelle anmodning vil få status ’Sagsbehandlet’
 •  Annullerede sager vil fremover kunne fremsøges under 'Vis lukkede'
 •  Fejl omkring løsarbejderoplysninger vil ikke længere blive vist på en barselssag vedr. ulønnet barsel
 •  Dato for ophørt orlov vil blive vise korrekt på både opsummeringssiden og detaljesiden for ulønnede og lønnede barselsanmeldelser.  

 Følgende rettelse er indeholdt:

 • Når handlinger medfører skift af status, vil tilgængelige handlinger, der som følge af skiftet ikke længere er mulige, blive fjernet, fx hvis en sag lukkes via knappen ’Luk anmeldelse’ fra detaljesiden, vil knappen ikke længere være tilgængelig

Der indkøres ny version af SLS-klienten d. 28. februar kl. 16.00

Den nyeste version af SLS (9.4.17), installeres normalt automatisk ved nye opdateringer. Har du behov for at hente filerne manuelt, kan de hentes i Filkassen via siden: https://oes.dk/digitale-loesninger/statens-loenloesning/installation-og-vedligehold/releases-og-installation/

I sammen forbindelse udgår SLS-portalen (https://sls.sloen.dk/), som vil blive lukket d. 29. februar.
Denne lukning har tidligere været udmeldt i Nyhedsbrev og Løninfo. Så du vant til at åbne SLS-klienten via genvej i SLS-portalen, skal du fremover åbne programmet via genvej på skrivebordet eller under windows programmer.  

1. Det vil fremover også være muligt at annullere en anmeldelse, som er oprettet i ét samlet-flow. Dvs. en anmeldelse og en anmodning i ét flow.

2. For de løngrupper, som har valgt forhåndsregistrering via SR, vil løndel 621 ligeledes blive slettet i SLS ved annullering af en anmeldelse oprettet i ét samlet flow.

3. Hvis man forsøger at annullere en barselsanmeldelse og denne ikke kan annulleres, vil tilhørende toastbesked have en mere signende tekst.

4. Det vil ikke længere være muligt at låse en anmeldelse, når anmeldelsen ikke har status ’Mangler oplysninger’ eller ’Klar til indberetning’.

5. Knappen ’Raskmeld’ vil ikke længere være tilgængelig på en fraværsanmeldelse med status 'Lukket'.

6. Hurtighandlingerne 'Raskmeld', 'Redigér anmeldelse' mv. vil ikke længere være tilgængelige på en fraværsanmeldelse med status ’Lukket’.

Statens Refusion kan derfor være lukket i tidsrummet 9.00-9:30

Releasen indeholder følgende rettelser:

1. Manglende udbetalingsspecifikationer hentes og registreres på de tilhørende anmodninger.


2. På oversigtssiden vil datoen i kolonnen ’Frist’ fremover være udregnet til at være den kronologisk laveste af sagens/fraværsanmeldelsens fristdato hhv. underliggende refusionsanmodningers fristdato. Hvis den viste dato i sagsrækken kommer fra en anmodning, markeres den med kursiv, således det er tydeligt at se, at datoen ikke vedr. sagen/fraværsanmeldelsen, men en underliggende anmodning.

3. Løsningen til annullering af sager er tilpasset, så de fremover også vil fremstå i korrekt status i SR.
Hvis du har eksisterende sager, som ikke har den korrekte status i SR, bedes du fejlmelde det via SAM’s serviceportal, inkl. disse oplysninger:

 • ForretningsID på den sag/anmeldelse eller anmodning, det drejer sig om?
  1. ForretningsID kan findes på detaljesiden under fanen ’Log’
 • Hvis du ikke kan finde forretningsID, skal vi have oplyst følgende:
  1. Hvad hedder medarbejderen?
  2. Er der tale om en sag/anmeldelse eller en anmodning?
  3. Hvilken periode er der tale om?

Rettelsen lægges i produktion kl 15.00, hvor der må forventes en kort nedetid.

Releasen indeholder følgende rettelser:

1. Brugere har ind imellem ikke modtaget mail ved oprettelse, dette er nu rettet. 

2. Opdatering af teknik - brugeroplevelsen bør være uændret. 

Statens Refusion kan derfor være lukket i tidsrummet 9.00-9:30

Releasen indeholder følgende rettelser:

1. På anmeldelsens detaljeside vises linjerne ’AnsættelsesID’ og ’Adresse’ ikke længere på fane ’Stamdata’, hvis de ikke indeholder data

2. Alarmer (1. advarsel, 2. advarsel og kritisk advarsel) til advisering om, at datoen for rettidig indberetning af en anmodning nærmer sig, udløses med afsæt i refusionsstartdatoen i stedet for refusionsslutdatoen.

3. Hvis Anmeld og anmod er lavet i ét flow, vil oplysninger angivet på anmodningen overrule oplysningerne på anmeldelsen, således det vil være oplysningerne angivet på anmodningen, der rettelig indberettes til NR

4. Hvis en separat raskmeldingsdato angives med en dato, som er før startdatoen på en anmodning, som er ’Under indberetning’, så ændres status rettelig til ’Annulleret’ i stedet for ’Behandles’ på den aktuelle anmodning.

5. Det er ikke længere muligt at redigere notefeltet via aktindsigtsrapporten

Statens Refusion vil derfor være lukket i tidsrummet 9.00-9:10

Til orientering vil følgende rettelser blive lagt på med en release på onsdag d. 24 januar:

1. Visning af afvigende kontering er ændret på anmodningen, så den ikke vises øverst, men under spørgsmål om afholdt ferie – forudsat, at der er oprettet en afvigende kontering på anmeldelsen

2. Fejl om, at lønstop mangler, vises ikke længere dobbelt i fejlopsummeringen på en anmeldelse

3. Tekst rettet i loggen, så der ikke står ’Raskmeldt’ men ’Sidste fraværsdag’ på en barselssag

4. Bevillingstimer vises altid med 2 decimaler

5. Hjælpetekst indeholdende dagpengesats er rettet, således der vises den – på tidspunktet - gældende dagpengesats

Statens Refusion vil derfor være lukket i tidsrummet 9.00-9:30 

Til orientering vil følgende rettelser blive lagt på med en release på onsdag d. 10 januar:

 1. Performance er forbedret ved indberetning – ventetid nedsat fra 4 x 1 min. til 4 x 10 sek.
  - OBS! Hvis man opretter en anmeldelse langt tilbage i tid (så langt tilbage, at anmeldelsen vil blive indsendt med det samme), så er det vigtigt, at man udfylder oplysningerne korrekt på anmeldelse (særligt omkring gentoptaget arbejde), idet anmodningen nu vil blive dannet automatisk kort efter indberetningen af anmeldelsen og den automatisk dannede anmodning vil indeholde en kopi af oplysninger fra anmeldelsen, som igen vil blive indberettet kort efter oprettelsen – alt i alt inden for 30 sek.
 2. Det vil fremover være muligt at angive første fraværsdag med en dato frem i tid på en barselssag
 3. Forhåndsregistrering: Beregning af bevillingstimer er rettet
 4. Rapporten ’Aktindsigt’: Knap ’Dan rapport’ er aktiv efter indtast af CPR
 5. Indlæsning af lønstop omkring månedsskiftet vil fremover blive indlæst på den korrekte anmodning (AKKO – 1 dag)

Barselsbillede i HR-Løn stilles til rådighed for alle institutioner

Læs mere her

Den nye version er tilgængelig den 29. november kl. 15.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

St. Bededag er afskaffet fra år 2024
Rettelser ang. St.Bededag begynder at virker fra og med d. 30. november 2023 som betyder følgende:
- bliver en bankdag.
- tæller som en arbejdsdag der betyder at det koster en feriedag at holde fri.

Den nye version er tilgængelig den 31. august kl. 18.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Den nye version er tilgængelig den 30. maj kl. 17.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Den nye version er tilgængelig den 28. februar kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Rettelsen lægges i produktion kl 18.00:
1. Link til Lønarkiv fra HR-Løn virker igen.
2. Udtræk af rapporter (pdf/xsl) på fremsøgte i BSL virker igen. 

Rettelsen lægges i produktion kl 18.00:
1. Knappen 'Opret ny hændelse' i virker igen.
2. Mindre fejlrettelse vedr. en bestemt type kontrollinje i HR-Løn.

Den nye version er tilgængelig den 15. december 2022 kl. 16.00

- Versionen retter op på fejlen vedr. workflow i forrige version.

Forklaring på workflow: Hvis man under Indstillinger under Nyansættelse, har valgt en bestemt rækkefølge af vinduer, som skal åbne automatisk under oprettelsen.

Den nye version er tilgængelig den 1. december 2022 kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Læs here her: Ny version af Statens Lønløsning - 01.12.2022 (pdf)

 

Den nye version er tilgængelig den 29. juni kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java. 

Den nye version er tilgængelig den 24. marts kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java. 

- Indgangsportal til Brugerstyring Løn (HR-Løn afventer, ny dato meldes ud) 

- Kontrol og revision på Brugerstyring Løn.

- Ny BSL funktionalitet.

Mere information i vejledning her:

Ny version af Statens Lønløsning - 27-10-21(pdf)

- SLS-klienten indeholder en ny version af Java. 

- Alle systemer til Statens Lønløsning kan fra 1. september 2021 tilgås via domænet "sloen.dk" i stedet for "modst.dk".

- Adgangen til Lønarkiv går via en ny indgangsportal, hvor det i første omgang er testpilot-kunderne som kan benytte Single Sign On (SSO) på løsningen.

Det forventes, at der åbnes op for SSO til alle kunder ultimo oktober 2021. Læs mere i vejledningen, som udgives medio august 2021. 

Mere information i vejledning her 

SLS-klienten indeholder en opdateret version af Java. Læs mere om SLS, BSL og Lønarkiv ændringer her (pdf)
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Læs mere om SLS, BSL og Lønarkiv ændringer her (pdf)
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Versionen indeholder opdateret version af Java. Samt ændring af dialogen til ferieregnskab, som senere vil blive åbnet for indberetning når det bliver relevant i forhold til ferieloven.
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Sikkerheden for cipher-suiten er hævet til SHA-256 eller bedre.

Dermed udgår understøttelse af ældre browsere (IE6 (WIN XP), IE8 (WIN 7)), IE8 (WIN XP) og ældre versioner af java (Java 6u45, Java 7u25)

Versionen indeholder ændringer af dialoger vedr. ferieperioder og fravær vedrørende den nye ferielov.
Ligeledes vil brugeren blive adviseret om en ny version, som automatisk vil blive installeret - hvis der trykkes "Ja" til installation. 

De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, skal stadig følge vejledningen overtabellen.

Versionen indeholder opdateret Java og klargøring til "automatisk download" i kommende versioner.
Installationspakke er tilgængelig fra d. 28/11 kl. 16.00 og kan hentes fra SLSPortalen: https://sls.modst.dk/

De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at seneste sikkerheds patch til Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc.
Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)

Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc.
Læs mere i Løninformation nr. 10 (pdf) 

Andre vigtig informationer vedrørende ændringer og oppetid

Se Digital post driftsstatus herhvis du som borger oplever problemer med at hente af lønsedler. 

 

Se e-Boks driftstatus her eller her.

Borgerne får tomme lønsedler i e-Boks fra 2007-2017

Lønmodtagere som forsøger, at hente lønsedler i e-Boks for perioden 2007 - 2017, oplever tomme lønsedler - dvs. at der ikke er data på lønsedlen. 
e-Boks anbefaler, at downloade lønsedlen, hvorefter data vises på lønsedlen. De arbejder på at løse problemet, og har udsendt denne vejledning.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende SLS, HR-Løn og BSL opgraderinger, er du meget velkommen til at kontakte udviklingsteamet via mail , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.