Releases og installation

Økonomistyrelsen frigiver løbende ændringer til produkter som vedrører Statens Lønsystem (SLS) og Statens Pensionssystem (SP). Denne side er en oversigt af de ændringer, som er blevet indkørt.

Releases

Der frigives løbende nye versioner af SLS, HR-Løn og Brugerstyring Løn (BSL), men typisk vil der komme nye versioner op til 4 gange om året.
Brugerne får automatisk den nye version af HR-Løn, Lønarkiv og BSL, idet de 3 løsninger er browser-baseret, mens SLS-klienten kræver installation på pc'en.

SLS-klient installation via IT-afdelingen og software via ”Filkassen”

I de institutioner, hvor det skal være en it-ansvarlig, som installerer software (PROD: PJY.msi , PROD-Løntest: PJX.msi , TEST: PJZ.msi) på pc’en, kan installationspakken også hentes fra ”filkassen” via linket:
SLS - Statens It Filkasse

OBS: Installationspakken er tilgængelig i filkassen 2 dage før indkøringsdatoen. 

Vigtigt: Hvis installation sker før angivne dato og klokkeslæt, kan brugeren ikke indrapportere i SLS, da den gamle version er gældende indtil dette tidspunkt.

Releases på Statens Lønløsning

Den nye version er tilgængelig den 30. maj kl. 18.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Den nye version er tilgængelig den 30. maj kl. 17.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Den nye version er tilgængelig den 28. februar kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Rettelsen lægges i produktion kl 18.00:
1. Link til Lønarkiv fra HR-Løn virker igen.
2. Udtræk af rapporter (pdf/xsl) på fremsøgte i BSL virker igen. 

Rettelsen lægges i produktion kl 18.00:
1. Knappen 'Opret ny hændelse' i virker igen.
2. Mindre fejlrettelse vedr. en bestemt type kontrollinje i HR-Løn.

Den nye version er tilgængelig den 15. december 2022 kl. 16.00

- Versionen retter op på fejlen vedr. workflow i forrige version.

Forklaring på workflow: Hvis man under Indstillinger under Nyansættelse, har valgt en bestemt rækkefølge af vinduer, som skal åbne automatisk under oprettelsen.

Den nye version er tilgængelig den 1. december 2022 kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java.

Læs here her: Ny version af Statens Lønløsning - 01.12.2022 (pdf)

 

Den nye version er tilgængelig den 29. juni kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java. 

Den nye version er tilgængelig den 24. marts kl. 16.00
- SLS-klienten indeholder en ny version af Java. 

- Indgangsportal til Brugerstyring Løn (HR-Løn afventer, ny dato meldes ud) 

- Kontrol og revision på Brugerstyring Løn.

- Ny BSL funktionalitet.

Mere information i vejledning her:

Ny version af Statens Lønløsning - 27-10-21(pdf)

- SLS-klienten indeholder en ny version af Java. 

- Alle systemer til Statens Lønløsning kan fra 1. september 2021 tilgås via domænet "sloen.dk" i stedet for "modst.dk".

- Adgangen til Lønarkiv går via en ny indgangsportal, hvor det i første omgang er testpilot-kunderne som kan benytte Single Sign On (SSO) på løsningen.

Det forventes, at der åbnes op for SSO til alle kunder ultimo oktober 2021. Læs mere i vejledningen, som udgives medio august 2021. 

Mere information i vejledning her 

SLS-klienten indeholder en opdateret version af Java. Læs mere om SLS, BSL og Lønarkiv ændringer her (pdf)
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Læs mere om SLS, BSL og Lønarkiv ændringer her (pdf)
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Versionen indeholder opdateret version af Java. Samt ændring af dialogen til ferieregnskab, som senere vil blive åbnet for indberetning når det bliver relevant i forhold til ferieloven.
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Sikkerheden for cipher-suiten er hævet til SHA-256 eller bedre.

Dermed udgår understøttelse af ældre browsere (IE6 (WIN XP), IE8 (WIN 7)), IE8 (WIN XP) og ældre versioner af java (Java 6u45, Java 7u25)

Versionen indeholder ændringer af dialoger vedr. ferieperioder og fravær vedrørende den nye ferielov.
Ligeledes vil brugeren blive adviseret om en ny version, som automatisk vil blive installeret - hvis der trykkes "Ja" til installation. 

De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, skal stadig følge vejledningen overtabellen.

Versionen indeholder opdateret Java og klargøring til "automatisk download" i kommende versioner.
Installationspakke er tilgængelig fra d. 28/11 kl. 16.00 og kan hentes fra SLSPortalen: https://sls.modst.dk/

De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen over tabellen.

Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at seneste sikkerheds patch til Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc.
Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)

Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc.
Læs mere i Løninformation nr. 10 (pdf) 

Andre vigtig informationer vedrørende ændringer og oppetid

Se Digital post driftsstatus herhvis du som borger oplever problemer med at hente af lønsedler. 

 

Se e-Boks driftstatus her eller her.

Borgerne får tomme lønsedler i e-Boks fra 2007-2017

Lønmodtagere som forsøger, at hente lønsedler i e-Boks for perioden 2007 - 2017, oplever tomme lønsedler - dvs. at der ikke er data på lønsedlen. 
e-Boks anbefaler, at downloade lønsedlen, hvorefter data vises på lønsedlen. De arbejder på at løse problemet, og har udsendt denne vejledning.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende SLS, HR-Løn og BSL opgraderinger, er du meget velkommen til at kontakte udviklingsteamet via mail , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.