Uddata og udtræk fra Statens Lønløsning

For at understøtte kontrol, afstemning og brug af løndata i regnskabs- og økonomisystemer i tilknytning til lønkørsler, leveres der, som en del af standardpakken fra Statens Lønløsning, en række uddata og udtræk.

Andre uddata og udtræk leveres efter bestilling, og kan bl.a. udgøre data til brug for lokal viderebearbejdning, i eksempelvis regneark, personalesystemer mv.

Oversigter over uddata og udtræk

Her kan du hente:

For institutioner der er tilsluttet SKB:
Gå til Oversigt over faste og frivillige uddata (pdf)

 

Læs mere om udtræk

Hent beskrivelsen af Udtræk til lokale personale- og økonomisystemer (609 – 613) (pdf)

Udvalgte data

Udtræk med udvalgte data fra lønsystemet, til brug for lokal viderebearbejdning - kan bestilles i standardudtræk:

  • Uddata 607 og uddata 608

Begge udtræk leveres via ØDUP, og bestilles ved henvendelse til lønsupporten.

Læs mere om ØDUP

Lønfremskrivning

Hvis du eller din leverandør skal anvende løndata til lønfremskrivning, kan der hentes/downloades to løntabeller i SLS-Guiden

  • Vælg Lønfremskrivning øverst i vinduets blå bjælke
  • Vælg Løntabel 1 og Løntabel 2

Læs nærmere i tilhørende vejledning, hvordan du kan hente filerne. Denne vejledning finder du også i SLS-Guiden, under punktet lønfremskrivning.

Der vil ikke blive opkrævet særskilt betaling for denne ydelse.

Opbevaring

Om opbevaring af uddata henvises til:

  • Regnskabsbekendtgørelsen
  • Årsregnskabsloven
  • Rigsrevisionens regler for opbevaring
  • SKATs regler for opbevaring
  • Forældelsesloven