SLS understøttelse af (OCES 3) certifikater

Overgang til MitID Erhverv medfører udstedelse af nye certifikater, som SLS snart understøtter. Udstedte OCES2 certifikat spærres den 31. oktober 2023 og vil derefter ikke længere kunne anvendes.

Opdateret 31-08-2023

Kære kunder og leverandører

Løst: Problemet vedr. OCES3 certifikat og integration til SLS fra Microsoft Windows Server 2016 og 2019 er nu løst.

Statens lønløsning gør opmærksom på, at i forbindelse med overgang til MitID Erhverv er der introduceret nye (OCES 3) certifikater, som vil påvirke webservice integrationen til SLS.
Nets planlægger lukning af NemID (OCES 2) certifikater den 31-10-2023.
I den forbindelse spærres alle OCES2 certifikater og OCES3 certifikater skal erstatte de nuværende OCES2 virksomheds- og funktions-certifikater udstedt fra Nets og DanId.

Det er derfor vigtigt, at institutionen/leverandøren installerer OCES3 certifikater snarest muligt.

Produktion:
Statens lønløsning understøtter webservice integration med OCES 3 certifikater i produktionsmiljøet.
- Vi har har oplevet forskellige former for fejl med .Net løsninger på Microsoft Windows Server 2016 og 2019 og ciphers. Dette problem er nu løst.

FRAV: Har I ikke nået at indberette fravær, eller har rettelser til indberetning til 2. kvartal, kan det nås ingen 1. lønkørsel i september. Se endvidere her

Læs evt. mere om udstedelse af OCEC3 certifikater på "MitID Erhverv"

Bestil nyt OCES3 certifikat:

  • Hvis certifikater i dag administreres af Statens IT foregår bestilling af nyt OCES3 certifikat via SIT's Serviceportal.
  • Mens institutioner, som selv har ansvar for certifikater, selv kan udstede nye certifikater, når de er tilsluttet MitID Erhverv.

Sådan tilknyttes nyt certifat:

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at fjerne det gamle certifikat først. Det er dog vigtigt, at det gamle ikke er tilgængeligt fra den browser der anvendes til tilknytningen af det nye certifikat. Går det helt i fisk, kan institutionen/leverandøren exportere certifikatet (uden private key) og fremsende public key til DXC, som så kan foretage tilknytningen til webservice-brugeren. Spørgsmål kan sendes til 

Test:
Certifikater til test af webservice integration til SLS, udstedes i forbindelse med opsætning hos DXC og vil ikke medføre ændringer for kunder eller leverandører, da der ikke er tale om OCES3 certifikater.