SLS understøtter OCES3 certifikater

Overgang til MitID Erhverv medfører udstedelse af nye certifikater, som SLS snart understøtter.

Opdateret 19-10-2023

Statens lønløsning gør opmærksom på, at i forbindelse med overgang til MitID Erhverv er der introduceret nye (OCES3) certifikater, som vil påvirke webservice integrationen til SLS.

Nets lukker NemID (OCES2) certifikater den 31-10-2023.
Det er vigtigt, at institutionen/leverandøren installerer OCES3 certifikater.

Statens lønløsning understøtter webservice integration med OCES3 certifikater i produktionsmiljøet.

Læs evt. mere om udstedelse af OCEC3 certifikater på "MitID Erhverv"

Bestil nyt OCES3 certifikat:

  • Hvis certifikater i dag administreres af Statens IT foregår bestilling af nyt OCES3 certifikat via SIT's Serviceportal.
  • Mens institutioner, som selv har ansvar for certifikater, selv kan udstede nye certifikater, når de er tilsluttet MitID Erhverv.

Sådan tilknyttes nyt certifat:

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at fjerne det gamle certifikat først. Det er dog vigtigt, at det gamle ikke er tilgængeligt fra den browser der anvendes til tilknytningen af det nye certifikat. 
Går det helt i fisk, kan institutionen/leverandøren eksportere certifikatet (uden private key) og fremsende public key til DXC, som så kan foretage tilknytningen til webservice-brugeren. Spørgsmål kan sendes til 

Test-miljø:
Certifikater til test af webservice integration til SLS, udstedes i forbindelse med opsætning hos DXC og vil ikke medføre ændringer for kunder eller leverandører, da der ikke er tale om OCES3 certifikater.