Kørselsplan Løn og Pension 2024

Kalenderen viser seneste indrapporteringsfrist til SLS og dispositionsdato for modtager.

Bemærkninger til kalenderen:

  • LG betyder LønGeneration
  • LK betyder LønKørsel. 
  • Løntestkørsler kan ikke afvikles samme dag og dagen efter en lønkørsel. Du kan læse mere under Emnebeskrivelser/Opslag Løntest
  • Lønarkiv kan hentes 2 hverdage efter 1. lønkørsel og 4 hverdage efter 2. lønkørsel
  • LK 1. Beregning og udbetaling af løn
  • LK 2. Beregning og udbetaling af løn og tjenestemandspension

OBS! Udover nedenstående lukketider er SLS også lukket mellem kl. 21-23 på følgende dage:

  • Dagen før 1. lønkørsel.
  • To dage før 2. lønkørsel.

Tips! Du kan importere kørsels-kalenderen til Outlook.
Se vejledningen og hent filerne her

 LG LK Seneste indrapportering alle dage kl. 16.00 Dispositionsdato for modtager
02/2024 1. Mandag 8. januar
Tirsdag 16. januar
02/2024 2.  Mandag 22. januar Onsdag 31. januar
03/2024 1. Onsdag 7. februar Torsdag 15. februar
03/2024 2. Tirsdag 20. februar Torsdag 29. februar
04/2024 1. Torsdag 7. marts Fredag 15. marts
04/2024 2. Mandag 18. marts Onsdag 27. marts
05/2024 1. Fredag 5. april Mandag 15. april
05/2024 2. Fredag 19. april Tirsdag 30. april
06/2024 1. Mandag 6. maj Torsdag 16. maj
06/2024 2. Onsdag 22. maj Fredag 31. maj
07/2024 1. Torsdag 6. juni Fredag 14. juni
07/2024 2. Onsdag 19. juni Fredag 28. juni
08/2024 1. Mandag 8. juli Tirsdag 16. juli
08/2024 2. Mandag 22. juli Onsdag 31. juli
09/2024 1. Torsdag 8. august Fredag 16. august
09/2024 2. Onsdag 21. august Fredag 30. august
10/2024 1. Fredag 6. september Mandag 16. september
10/2024 2. Torsdag 19. september Mandag 30. september
11/2024 1. Tirsdag 8. oktober Onsdag 16. oktober
11/2024 2.  Tirsdag 22. oktober Torsdag 31. oktober
12/2024 1.  Torsdag 7. november Fredag 15. november
12/2024 2.  Onsdag 20. november Fredag 29. november
01/2025 1.  Torsdag 5. december Fredag 13. december
01/2025 2.  Mandag 16. december Mandag 30. december
02/2025 1. Onsdag 8. januar Torsdag 16. januar
02/2025 2. Onsdag 22. januar Fredag 31. januar