Installation og drift af statens Business Intelligence-løsninger

Kom godt i gang med installation og drift af Statens BI, læs om forudsætninger for etablering og find komponenter til opsætning af Statens BI – LDV.

Forudsætninger for etablering af Statens BI – LDV

Statens BI – LDV består at følgende komponenter:

 • LDV wizard – opsætnings og konfigurationsprogram
 • EDV database – i denne database samles alle oplysninger
 • Datamart database – her har brugerne adgang til klargjorte rapporteringsdata
 • Kuber – anvendes til analyser i Excel eller andet analyseværktøj
 • Excel skabeloner – kan anvendes som udgangspunkt til egne anelyser
 • Power BI-skabeloner kan anvendes direkte eller som udgangspunkt til egne power BI rapporter/analyser
 • Rapporter  Der er ca. 60 standard rapporter i Reporting Services som kan anvendes
 • Et værktøj, hvor rapportadministrator kan ændre udvalgte opsætninger

Følgende komponenter er en forudsætning for etablering af Statens BI  LDV:

 • NS ØDUP invoker – Henter data fra ØDUP til lokal SQL-server
 • SLS-database – Udvekslingsdatabase mellem SLS-mainframe og lokal SQL- server
 • Datatransport databasen – Udvekslingsdatabase med IndFak2, RejsUd2 og SBS-data fra de fællesadministrative systemer

Gå til vejledninger til installation af Statens BI  LDV

Find seneste version af Statens BI – LDV til download her

Drift af Statens BI – LDV

Læs om hvad, der gælder i forhold til drift af Statens BI – LDV afhængig af din institution.

Driften af Statens BI – LDV indgår som en del af aftalen om Statens Administration og Navision Stat. Alle institutioner, der hører under Statens Administration og som anvender Navision Stat, har derfor et LDV opsat hos KMD eller Statens It.

Det er institutionen selv, der bestemmer, hvordan LDV skal være opsat og hvem i institutionen, der skal have adgang til systemet.

Institutioner, der ikke anvender Navision Stat, kan alene benytte Statens BI  LDV til rapportering på data fra Statens Lønløsning, IndFak og RejsUd.

For at løsningen kan etableres, skal institutionen selv sørge for at anskaffe det nødvendige hardware og software i form af server og serverlicenser eller indgå en driftsaftale med KMD eller DXC.

Institutioner, der ikke anvender Statens Lønløsning, for eksempel gymnasier, kan alene benytte Statens BI  LDV til lokal rapportering på Navision Stat-data.

Alle selveje-institutioner, der er tilknyttet Styrelsen for It og Læring (STIL) med hensyn til anvendelsen af Navision Stat, har fået installeret et LDV til lokal rapportering på Navision Stat-data.

STIL har ansvaret for at supportere den del af NS LDV og LDV-løsningen, der vedrører indrapporteringen til CØSA.

Support af kube og rapporter tilknyttet 'Navision Stat'-data indgår ikke i supporten fra STIL.

Økonomistyrelsen supporterer samtlige rapporter og kuber, der bygger på data fra Statens Lønløsning, idet denne del af produktet er omfattet af institutionernes abonnement på lønløsningen.

For institutioner der er Navision Stat-kunder med en hostingløsning hos KMD, er oprettelsen og drift af Statens BI  LDV en ydelse som hostingleverandøren tilbyder. Ydelsen er inkluderet i basispakken for Navision Stat. Ved ønsker om særlige setups kan hostingleverandøren kontaktes for mulige løsninger og pris.

Kom i gang med Power BI

Læs om hvordan du kommer i gang med Power BI under Brugervejledninger (under revidering)

Kom i gang med Statens BI – ISOLA

Statens BI – ISOLA kræver ikke installation, men tilgås via en webgrænseflade med login.

Læs mere om brugeradministration i Statens BI – ISOLA