Installation af Statens BI – LDV

Vejledninger og komponenter til installation af Statens BI – LDV er målrettet it-administratorer eller tekniske medarbejdere, der skal opsætte, ændre eller opgradere institutionens LDV.

Seneste LDV version til download

For institutioner, som driftes af KMD eller Statens It er det hostingleverandørens ansvar at foretage installation og opgradering af Statens BI – LDV.

Øvrige institutioner skal selv installere seneste LDV version:

Hent Statens BI - LDV 7.0 med tilhørerende komponenter her 

Hent Statens BI - LDV 6.0 med tilhørerende komponenter her 

LDV består at følgende komponenter

 • LDV wizard – opsætnings og konfigurationsprogram
 • EDV database – i denne database samles alle oplysninger
 • Datamart database – her har brugerne adgang til klargjorte rapporterings data
 • Kuber – anvendes til analyser i Excel eller andet analyseværktøj
 • Excel skabeloner – kan anvendes som udgangspunkt til egne anelyser
 • Power BI skabeloner kan anvendes direkte eller som udgangspunkt til egne power BI rapporter/analyser
 • Rapporter - Der er ca. 60 standard rapporter i Reporting Services som kan anvendes.
 • Et værktøj til at hvor rapportadministrator kan ændre udvalgte opsætninger.

Tekniske vejledninger og dokumentation til etablering af Statens BI – LDV

Afvikling af scripts mod SQL-serveren

Denne vejledning beskriver, hvordan der afvikles scripts mod SQL-serveren. Det er typisk noget, der skal gøres i forbindelse med at Økonomistyrelsen frigiver en rettelse eller ved installation af SLS-databasen. 

Afvikling af scripts mod SQL serveren (pdf)

Implementering af Statens BI – LDV

Ofte stillede spørgsmål om installation og drift Statens BI – LDV

Statens BI – LDV-platformen er udviklet for at få ens rapporteringsstrategi på løn- og regnskabsområdet og dermed et tilbud om bedre adgang til informationer fra Statens Lønsystem og Navision Stat i et og samme datavarehus.

Data i Statens BI – LDV tilføjes via plugins. Økonomistyrelsen har p.t. udviklet et plugin til Navision Stat og Statens Lønsystem. Kunderne har mulighed for at anvende det framework, der er udviklet til håndtering af plugins, i forbindelse med tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling og så videre)

Statens BI – LDV indeholder, ud over selve datavarehuset, en rapportpakke udviklet i Reporting Service og en række standardkuber, der kan anvendes til analyser med for eksempel Excel. 

Statens BI – LDV er et lokalt datavarehus til håndtering af data fra blandt andet Statens Lønsystem og Navision Stat, der stilles til rådighed som en del af abonnementet for Statens Lønsystem og Navision Stat. LDV-wizard indgår i den nuværende betaling for løn- og økonomisystemydelsen, hvor support af wizard og standardskabeloner indgår i support-leverance.

De omkostninger, der er forbundet med Statens BI – LDV for kundens egen regning, er:

 • installationsomkostninger
 • bistand til installation af datavarehus (ud over support og vejledninger samt ændringer af rapporter, kuber med videre)

En LDV-installation omfatter som udgangspunkt et Enterprise datavarehus (EDV) med et antal tilhørende datamarts. Antallet af datamarts afhænger af det antal løngrupper/regnskaber, der ønskes at indgå i LDV-installationen.

En LDV-installation vil typisk indeholde flere datamarts, for eksempel når der administrativt oprettes en LDV-installation med data fra de kunder, der indgår i fællesskabet.

Ud over selve datavarehuset er der til en LDV-installation knyttet en række standardrapporter i webrapporteringsværktøjet Reporting Services samt en række standardkuber. Indholdet i rapporteringsdelen af datavarehuset vedligeholdes af Økonomistyrelsen, og der vil blive tilføjet nye rapporter/kuber i takt med, at det vurderes at have en almen interesse for de statslige kunder. 

Datamart-databasen indeholder views, som præsenterer data fra EDV-databasen.

Der kan være flere datamarts databaser tilknyttet en EDV-database. I en datamart database er data i EDV-databasen repræsenteret i en række views, der er udarbejdet i stjerneskema format.

I opsætningen af datamarten er det muligt at angive, hvilke regnskaber og eller løngrupper datamarten skal indeholde. Herved præsenterer datamarten kun en delmængde af de data, der er til stede i EDV'en.

Datamart-databasen anvendes til rapportering. Rapportering på Statens BI – LDV foretages via standard rapporteringsværktøjer, eksempelvis Reporting Services.

EDV (Enterprise datavarehus) er betegnelsen for den bagvedliggende databasearkitektur og de processer, der transporterer data fra kildesystemet til datavarehuset. EDV er kernen i datavarehuset.

I opsamlingsdatabasen foregår der en datavask og kvalitetssikring af data. Det er i denne del af datavarehuset, at historik bliver håndteret. Det betyder for eksempel, at der her opsamles information, som ikke er indeholdt i kildedata som for eksempel information omkring dimensioner, der har ændret indhold og betydning i kildesystemet. Der foretages ikke rapportering oven på den del af datavarehuset. EDV-databasen anvendes alene til at gemme data i samt til håndtering af historik og metadata.

Det er institutionens eget ansvar at iværksætte de aktiviteter, der fremgår af implementeringstjeklisten (xls) for at sikre installationen af Statens BI – LDV.

Jævnfør tjeklisten kan I se, hvad I selv skal foretage jer i implementeringsprocessen.

Installationen af LDV betyder, at datavarehuset skal oprettes på ny hos jeres hostingleverandør. Før opsætningen af datavarehuset skal I blandt andet oplyse jeres hostingleverandør, hvor dimensionerne i jeres datavarehus skal navngives. Anvend for eksempel bilag C "Navngivning af dimensioner" i vejledningen Kom i gang med rapportering (pdf) (Under revidering) til at oplyse omkring jeres ønsker til opsætning.

Institutioner hos Statens Administration skal kontakte systemsupporten via Serviceportalen.

I den ny rammekontrakt for hosting af Navision Stat indgår driften af Statens BI – LDV som en del af basisydelsen. Kontakt jeres hosting leverandør for vilkår og services i forbindelse med aftalen.

Statens Administration-institutioner tilbydes varetagelse af drift af Statens BI – LDV i forbindelse med overtagelsen på Navision Stat.

Data i Statens BI – LDV tilføjes via et såkaldt plugin. Økonomistyrelsen har ved opstart af Statens BI – LDV udviklet plugins til data fra Statens Lønsystem (SLS) og Navision Stat.

SLS-data til Statens BI – LDV overføres via ØDUP (Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt). Overførelsen af data sker efter hver lønkørsel.

Det vil være muligt at tilmelde et daglige udtræk fra SLS, hvor ændringer i stamdata vil blive tilføjet datavarehuset. Muligheden for modtagelsen af de daglige udtræk vil blive annonceret senere.

ØDUP er Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt. Det er knudepunktet for kommunikation mellem Økonomistyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og eventuelt hostingleverandører.

ØDUP er et postkassebaseret kommunikationssystem (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ for eksempel via invoker.

Statens BI – LDV anvender ØDUP til at overføre SLS-data fra DXC til den enkelte kunde. Trafikken (dataoverførelsen) via ØDUP reguleres via en såkaldt partneraftale (en konto). I forbindelse med overførelsen af løndata til Statens BI – LDV skal det fremgå af partneraftalen, hvilke løngrupper I som kunder skal have overført til Statens BI – LDV.

Læs mere om ØDUP

En partneraftale er en konto i ØDUP (Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt). En partneraftale har en indbakke og en udbakke. I indbakken ligger alle data fra Økonomistyrelsens centrale systemer eller andre systemer, som er sendt til den pågældende partneraftale. I udbakken vil de data ligge, som institutionen har sendt til andre via partneraftalen.

Til en partneraftale er der knyttet et antal SLS-løngrupper og SKS-bogføringskredse.

Regnskabsdata kan kun afleveres til en partneraftale, hvis de relevante bogføringskredse er tilknyttet. Under menupunktet 'alias' i ØDUP-brugergrænsefladen fremgår det hvilke alias (bogføringskredse og løngrupper), der er tilknyttet en partneraftale.

Data i Statens BI – LDV tilføjes via plugins. Økonomistyrelsen har p.t. udviklet et plugin til Navision Stat og SLS. Kunderne har mulighed for at anvende det framework der er udviklet til håndtering af plugins, i forbindelse med tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling m.v.)

Plugin til andre systemer håndteres af de leverandører, der udbyder det pågældende kildesystem. Økonomistyrelsen bistår her leverandørerne med anvendelsen af det framework, der er etableret til plugins. Økonomistyrelsen er vidende omkring, at Knowledge Con arbejder på et plugin til mTID, UNIC arbejder på et plugin til Easy-A og PBJ A/S arbejder på et plugin til ScanTid.

Kontakt de pågældende leverandører for tidsplanen omkring release af plugin.

Såfremt ikke alle lønkørsler er med i datavarehuset, gøres følgende:

 • Tjek først, om lønkørslerne er med i SLS-databasen ved at køre følgende SQL-script på SLS-databasen:
  SELECT DISTINCT
  LOEN_GENR_NR,
  LOEN_KOER_NR
  FROM SLS_LGRG0014_OS_ANSF_ID
 • Hvis lønkørslerne er i SLS-databasen, så er opdateringen af EDV-databasen fejlet. Tjek for en sikkerheds skyld, at rapporterne og datasourcen peger på den rigtige database.
 • Hvis lønkørslerne ikke er i SLS-databasen, er der gået noget galt i forhold til ØDUP-kørslen og opdateringen af SLS-databasen. Tjek først om begge ØDUP-job kører som de skal på serveren. Vær desuden opmærksom på, at den bruger, de to services ”SQL Server” og ”SQL Server agent” afvikles som, skal have læse/skrive-rettigheder på Windows-serveren. Ellers kan SLS-data ikke indlæses i SLS-databasen.

Internet Explorer 7 understøtter Reporting Services.

Gruppetræet/document map vises ikke i RS2000.

Internet Explorer 7 (IE7) er ikke fuldt ud kompatibel med RS2000. Gruppetræet vil typisk ikke vises, og der kan være andre uhensigtsmæssigheder. Microsoft har lavet en patch, men den er ikke fri til download. Udfyld formularen, og en update vil blive tilsendt.

Generelt om fejlsøgning i wizarden:

 • Error-log indeholder exceptions kastet i wizarden, også under post-update. Typisk vil der stå direkte, hvilket SQL der er fejlet. Error-log’en ligger i samme folder som LDV.Wizard.exe.
 • Output i opdateringsvinduet viser, hvor langt wizarden er kommet i oprettelsen/opdateringen af datavarehus-databaserne. Dette er især anvendeligt, hvis wizarden ikke kaster nogen fejl, men hænger/går i stå.
 • Tabellen System_SqlSekvensAfviklet indeholder det meste af det SQL, der er afviklet, samt en indikation af, om der er opstået en fejl.

Installation af RS2005:

 • Vær opmærksom på, at nogle kan anvende evaluation version af SQL Server 2005, hvilket kræver en opdatering til en registreret version. Både SQL Server og Reporting Services skal opdateres.
 • Configuration Tool til RS2005: Gå gennem samtlige steps, selvom de står i grønt, da grænsefladen indeholder en fejl og derved kan være misvisende. 
 • Vær opmærksom på, at ASP-versionen skal sættes til 2.0, hvis der anvendes Reporting Services 2005. Hvis både ASP 1 og 2 er installeret, skal der altså skiftes til version 2, før Reporting Services 2005 virker.

I vejledningen "Kom i gang med rapportering" kan I se hvilke forberedelser, der skal iværksættes inden den tekniske installering af LDV.

Vær særligt opmærksom på:

 • Dimensionsnavngivning i LDV
 • Fastlæggelse af hvilke regnskaber og løngrupper der skal indgå
 • Fastlæggelse af brugerrettigheder

Se vejledningen "Kom godt i gang med rapportering" (pdf) (Under revidering)

Bestillingen af SLS-data foretages via Serviceportalen hos Statens administration.

Der udfyldes en blanket pr. partneraftale. Ønskes der data til mere end én partneraftale udfyldes en blanket med ny bestilling.

Læs mere om "I gang med ØDUP"

Data bliver overført efter hver lønkørsel til en institutions LDV-løsning. Data vil være tilgængelige i institutionens LDV ca. 3 dage efter en lønkørsel. Tidspunktet afhænger af, hvornår den pårørende institution har sat system til at hente data fra ØDUP, og hvornår LDV opdateres.

Alle data vil blive dannet pr. løngruppe. De institutioner, der har ønsket at anvende LDV, er bestillingen af data allerede foretaget. Såfremt der er en institution, som ønsker at anvende LDV på et senere tidspunkt, og derfor endnu ikke har foretaget en bestilling af data, kan på ethvert tidspunkt foretage en bestilling ved at henvende sig til
 systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration.
Introduktionen af LDV som en ny lokal rapportplatform for løndata betyder, at SLS-kunderne fremadrettet har følgende to metoder for at få adgang til SLS-data:

 1. Adgang til samtlige data fra lokalt datavarehus LDV. Adgangen er designet til rapporteringsmiljøer.
 2. Adgang til data via filudtræk. Filudtræk er en delmængde af SLS-data, som typisk vil anvendes til indlæsning i andre administrative systemer.

Udtræk til administrative systemer, som for eksempel økonomisystemer og større personaleadministrative systemer, anbefales således gennemført via et filudtræk fra SLS. Økonomistyrelsen udarbejder et nyt filudtræk til dette brug, og i den forbindelse vil der blive udarbejdet en referenceliste i forhold til det gamle lokale datavarehus L UVH. Det skal dog bemærkes, at dette filudtræk kun vil indeholde en delmængde af data, og derfor ikke skal ses som en afløser for L UVH.

Wizarden er en del af løsningen, der sikrer opsætningen og den fremtidige administration af datavarehuset. Wizarden gør det enkelt for institutionerne at opsætte og administrere LDV.

I wizarden sikres følgende:

 • Teknisk opsætning og placering af datavarehus
 • Tilkobling af de ønskede løngrupper og regnskaber
 • Brugeradministration
 • Fælles navngivning af dimensioner og segmenter for etablering af kontobro mellem løn og regnskab samt eventuelle plugins
 • Kørselskalender 
 • Opsætning og implementering af rapporter på Reporting Services 
 • Opsætning af kuber på Analysis Services

Wizarden giver også mulighed for at koble yderligere data til datavarehuset via datavarehusets plugin funktionalitet.

Såfremt jeres behov viser sig at være det, kan I henvende jer til os ved at skrive til vores support via Serviceportalen hos Statens Administration og få yderligere informationer.

Installationswizarden kan hentes via Økonomistyrelsens hjemmeside.

For at få lov til at downloade wizarden skal I acceptere betingelserne for anvendelse af Statens BI – LDV.

Dimensioner og segmenter kan angives med de navne, som I ønsker at anvende i rapporteringen. Det er vigtigt at gøre sig fornuftige overvejelser vedrørende navngivning af dimensioner, da disse umiddelbart ikke kan ændres.

Såfremt der ønskes at foretage en navnændring af dimensioner, indebærer det en geninstallation af wizarden til LDV. Samtidig betyder dette, at den præhistorik, som er opbygget i LDV med data, kan risikere at gå tabt.

Læs mere i vejledningen Kom godt i gang med rapportering (pdf) (Under revidering) omkring navngivning af dimensioner og anvend evt. bilag C, i forbindelse med navngivningen.

En institution kan til enhver tid tilmelde en ny løngruppe. Det kræver blot en geninstallering af wizarden. Det skal hermed understreges, at data for den nye løngruppe vil først være tilgængelig fra bestillingstidspunktet.

En geninstalleringen af wizarden betyder ikke, at præhistorik af data mistes helt. Forklaringen er, at når DXC har kørt en institutions data en gang, kan historikken altid hentes igen.

Den bedste måde at dimensionere it-hardware på er at få klarhed over følgende 3 parametre:

 1. Hvor mange brugere ønsker I, at der skal tilgå datavarehuset?
  Husk, at udover de medarbejdere der sidder i løn- og regnskabsafdelinger, er der mulighed for at give den enkelte medarbejder adgang til at se relevante informationer. Antallet af forventede samtidige brugere har betydning ift. antal ram, der skal være installeret på institutionens server.
 2. Hvor stor vil en institutionens løndatabase blive i løbet af 3 år?
 3. Skal der ligge andre data på institutionens database?

I installationsvejledning 1 til LDV er det angivet, i hvilke takt I kan forvente, at jeres LDV-database vokser. Der er samtidig råd omkring dimensionering af hukommelsen i jeres setup.

SLS-filer vil som hovedregel ligge i ØDUP i 3 måneder.  Det anbefales derfor, at filerne hentes rettidigt på den lokale server. Hentning af filer fra ØDUP til den lokale SLS-database kan iværksættes uafhængigt af opsætningen af LDV.
Det anbefales derfor at iværksætte klargøringen til anvendelsen af LDV hurtigst muligt, herunder at sætte jobbet med hentning af SLS-data i gang.

Bemærk at for at sikre, at ØDUP-invokeren henter filerne rigtigt, skal ØDUP-invokeren først være installeret/opgraderet, samt at der er foretaget en SLS-databaseopgradering med script. Ellers kan lønfilerne ikke pakkes ud på jeres lokale SLS-database.

For at optimere opdateringstiden kræver datavarehuse rigeligt med ram på serveren (min. 2 GB), afhængig af antal brugere og antal databaser.

Der bør desuden være tilstrækkeligt ledig diskplads på datavarehusserveren til swapfiler og temporære tabeller i forbindelse med kørslen af opdateringsjobbet. Typisk bør der være min. 15-20 GB fri harddiskplads.

Datavarehuse kræver som regel meget hukommelse (RAM) på server. Som udgangspunkt kræves der min. 2 GB, afhængig af antal brugere og antal databaser.

Løndata fra SLS bliver overført fra DXC efter hver lønkørsel. Data bliver overført således, at de er tilgængelige 2 hverdage efter en kørsel.

Såfremt en lønkørsel køres den 18. i en måned, vil den være tilgængelig senest kl. 12.00 d. 20. i den pågældende måned.

Data bliver den ene dag, som den er forsinket, tjekket i Økonomistyrelsen på sumniveau, før de bliver frigivet til lokal rapportering.

Navision Stat data i LDV fylder ca. 1 ½ gang mere end jeres Navision Stat database. Du kan tjekke databasestørrelsen på Navision Stat databasen via Enterprise Manager.

Økonomistyrelsen har følgende erfaringstal på baggrund af testinstallationerne for tilvæksten af SLS-data i datavarehuset:

* SLS-database: Mellem 0,1 og 0,3 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister (bør ikke medregnes).
* EDV: Mellem 0,1 og 0,2 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister.
* Datamart: Mellem 0,02 og 0,05 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister.

Det betyder, fx at en virksomhed med 300 aktive/inaktive lønregistre:

Aktive/ inaktive lønregistre
ekskl. SLS-database*
Tilvækst pr. mdr. ekskl.
Tilvækst pr. år
300
40-75 Mb
0,9 Gb -1,8 Gb.
600
75-150 Mb
1,8 Gb. -3,6 Gb.
1000
120-250 Mb
3,0 Gb. -6,0 Gb.
4000
480-1000 Mb
12 Gb. - 24 Gb.
* SLS-databasen kan slettes efter de enkelte kørsler.

Nogle enkelte tabeller fra SLS (primært ferie/fravær) overskrives hver gang, da de ikke tilhører en lønkørsel og i princippet kan være rettede tilbage i tid uden markering. Dimensionstabellerne har en blanding af T1- og T2-historik, så nogle af dem vil vokse, når en medarbejder skifter bopæl og lignende, men ikke synderligt. Fact-tabellerne vokser naturligvis for hver kørsel, så efter det første år vil fact-tabellerne være ca. 12 gange større (bortset fra ÅTD-tabeller og lignende).

For at optimere opdateringstiden kræver datavarehuse rigeligt med ram på serveren (min. 2 GB), afhængig af antal brugere og antal databaser. Der bør desuden være tilstrækkeligt ledig diskplads på datavarehusserveren til swapfiler og temporære tabeller i forbindelse med kørslen af opdateringsjobbet. Typisk bør der være min. 15-20 GB fri harddiskplads.

Efter LDV 7.0 understøtter vi kun mssql 2019 CU 18+ Enterprice Version til både LDV og NS.

LDV er designet til at kunne køre med flere instanser.

I forbindelse med testforløbet har Økonomistyrelsen dog erfaret en række problemer, når der anvendes flere instanser.
Det skyldes typisk, at de enkelte instanser ikke er sat op. Vi har testet igennem internt i vores testmiljø, at det kan lade sig gøre, men det kan give problemer i et produktionsmiljø.

Der kan opstå alt muligt, fx kan et "\"-tegn i instansnavnet, gøre det nærmest umuligt at håndtere både Windows- og SQL-brugere, og det kan give problemer i koden, når vi skal skelne mellem local og remote servere osv.
Såfremt I vælger en opsætning, hvor der anvendes et miljø op på tværs af servere på forskellige SQL server-versioner, kan Økonomistyrelsen ikke garanteret, at LDV umiddelbart kan afvikles.

I Økonomistyrelsens testscenarier søges der at teste de hyppigst anvendte scenarier igennem.

Det er op til en institution at vurdere, hvordan I ønsker at sætte LDV op i jeres miljø. Økonomistyrelsen vil ved eventuelle driftsproblemer søge at vejlede jer i fejlretning.

Vi henviser i øvrigt til kendte fejl i LDV.

Support af Statens BI – LDV

Økonomistyrelsen yder support i forbindelse med installation og drift af Statens BI – LDV.

Kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration