Dokumentation for rapporter og kuber i Statens BI – LDV

Find beskrivelser af formål, indhold og afvikling af de enkelte rapporter i Statens BI – LDV (SSRS), kuber til analyse (SSAS).

Dokumentation af kuber til analyser (SSAS) 

MappenavnBeskrivelse
Løn og Personale Indeholder oplysning om lønforbrug, fravær og personalesammensætningen både fra Statens Lønsystem (SLS) og Statens HR (SHR). Det er muligt at filtrere og gruppere dataene på fx Organisationen, Personalekategorier og segmenterne.
Økonomi Indeholder oplysninger om blandt finansposteringer fra alle moduler i Navision, samt oplysning om alle budgetter med kommentarer fra Statens Budgetsystem (SBS). Det et muligt at filtrere og gruppere dataene på blandt andet regnskabets regnskabsdimensioner.
Indkøbs- og Compliance analyse  Indeholder oplysning om ordre, fakturaer, kreditnotaer fra indkøb i Statens Fælles Indkøbssystem (IndFak2). Det er muligt at se hvilke oplysninger der er overført til Statens Benchmarkdatabase til opgørelse af compliance på indkøb. Det er muligt at filtrere og gruppere på fx Leverandør, Indkøbskategori mv.
RejsUd Indeholder oplysninger om alle rejseoplysninger fra RejsUd, som fx kørselsudgifter, dokumentlinjer, posteringer. Data fra RejsUd1 indeholder udelukkende oplysninger om godkendte rejser, hvor RejsUd2 indeholder alle oplysninger. Dataene findes helt ned på posteringsniveau og der kan filtreres og grupperes på fx regnskabsdimensionerne.

 

Dokumentation af standardrapporter (SSRS)

MappenavnBeskrivelse
Dokumentation Mappen indeholder dokumentationsrapporter, der viser hvordan det enkelte LDV er opsat og hvilke brugere, der har adgang.Det er også herfra man tilgår rapporten Indstillinger af LDV (pdf), hvor man kan ændre i opsætningen af Statens BI – LDV. For eksempel kan man omrokere i stedsdimensionen ved en organisationsændring.
IndFak Mappen indeholder en indkøbsrapport der er baseret på data fra IndFak2. Rapporten viser dokumenter der har status Til behandling i IndFak2.
Navision Stat Mappen indeholder økonomirapporter, der er baseret på data fra Navision Stat (NS). De kan anvendes økonomistyring og regnskabsopfølgning og understøtter opgavesplittet til Statens Administration samt de normale opgaver i en budget- og regnskabssektion. De fleste rapporter kan afvikles på et eller flere regnskaber.De er delt op i følgende underkategorier: Anlæg, budgetopfølgning, indkøb, kontroller, likviditet, sagsstyring samt stamdata og opslag.
Nøgletal Mappen indeholder nøgletalsrapporter, der går på tværs af de forskellige dataområder i Statens BI – LDV.
Nøgletal Mappen indeholder rapporter, der kan anvendes til rejseadministrationsstyring. Rapporterne er baseret på data fra RejsUd.
RejsUd Mappen indeholder rapporter, der kan anvendes til rejseadministrationsstyring. Rapporterne er baseret på data fra RejsUd.
SLS Mappen indeholder fraværs-, løn- og personalerapporter, der er baseret på data fra Statens Lønsystem (SLS). De er delt op i følgende underkategorier: Fravær, lønfremskrivning, lønstyring og personale.