Dokumentation for kuber til analyser (SSAS) i Statens BI – LDV

Følgende indeholder en emneopdelt oversigt over kuber i Statens BI – LDV.

I tabellerne fremgår kuberne (efter emne), en kort beskrivelse af deres funktion, samt det aktuelle (seneste) versionsnummer af kuben. Efter tabellerne er der en kort vejledning til, hvordan du tjekker, om du benytter den aktuelle version af en kube. 

Løn og personale

NavnBeskrivelseAktuel version i LDV 7.0
SHR_Effekter(pdf) Indeholder oplysning om effekter fra Statens HR. Det kan eksempelvis være hvilke effekter der er udleveret, og til hvem de er udleveret. 20210130
SLS_FerieOmsorg (pdf) Indeholder optjent/afholdt ferie, særlige feriedage og omsorgsdage. 20220309
SLS_Forbrug_kube (pdf) Indeholder lønforbruget. 20220309
SLS_Fravær_kube (pdf) Indeholder fraværsoplysninger, for eksempel sygdom, orlov. 20220309
SLS_Fremskrivning (pdf) Indeholder det aktuelle lønforbrug for det indeværende år samt det fremskrevne forbrug for resten af året samt de efterfølgende 5 år. Det fremtidige lønforbrug er blevet lineært fremskrevet på de løndele hvor der sker en fremskrivning. 20220309
SLS_Lønberegning (pdf) Indeholder grundlaget for lønberegningen pr. lønkørsel. 20220309
SLS_Personale_kube (pdf) Indeholder oplysninger om antallet af personer og ansættelsesforhold. 20220309
SLS_Skatteoplysninger (pdf) Indeholder samtlige skatteoplysninger pr. lønkørsel, som for eksempel A-indkomst indeværende år, A-indkomst sidste år og så videre. 20220309
Personale_kube (pdf) Indeholder både oplysninger fra Statens Lønsystem) og Statens HR. Kuben kan anvendes til at analysere antallet af medarbejdere eller ansættelsesforhold over tid, samt på bestemte datoer. 20220309

 

Økonomi

Indeholder anlægsoplysninger, for eksempel stamdata på anlægget samt bevægelser i form af anskaffelser, afskrivning, salg med videre.

NavnBeskrivelseAktuel version i LDV 7.0
Afstemning (pdf) Indeholder posteringer fra Statens Lønsystem, RejsUd og Navision Stat, som gør det muligt at afstemme de transaktioner der sendes fra Statens Lønsystem (SLS) og RejsUd til Navision Stat. 20220309
NS_Anlæg (pdf) Indeholder anlægsoplysninger, for eksempel stamdata på anlægget samt bevægelser i form af anskaffelser, afskrivning, salg med videre. 20181206
NS_LønOgOmkostFordeling (pdf) Benyttes til at udføre analyser og rapportere på den fulde økonomi efter lønfordeling eller løn- og omkostningsfordeling. 20190521
NS_Indkøb (pdf) Indeholder de indkøb der er foretaget, data findes helt ned på posteringsniveau. 20190521
NS_Opfølgning (pdf) Indeholder budgetter, forbrug og disponeringer. 20201127
NS_Postering (pdf) Indeholder finansposter og kan anvendes som daglig opfølgning samt sporing af af posteringer. Data findes helt ned på posteringsniveau. 20201127
NS_Ressource (pdf) Indeholder medarbejdernes faktiske tids- og lønforbrug. 20190521
NS_Sag (pdf) Indeholder oplysninger om de sager som der findes i Navisions sagsmodul. Derudover er der påsat sagsmærker på sagerne og alle planlægnings- og sagsposter. 20190521
NS_Salg (pdf) Indeholder de salg der er foretaget, data findes helt ned på posteringsniveau, samt oplysninger om debitorer. 20190521
NS_Udgiftsfordeling (pdf) Indeholder de fordelte omkostninger. Fordeling af omkostninger kan være fordeling af lønomkostninger og/eller fordeling af fællesomkostninger. 20190521
SBS_Lønbudget_Beskrivelse.pdf Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra lønbudgetteringen fra Statens Budget System (SBS). 20220308

 

Indkøbs- og Compliance analyser

NavnBeskrivelseAktuel version i LDV 7.0
IndFak (pdf) Indeholder oplysninger om indkøb i Statens Fælles Indkøbssystem (IndFak2). Data findes helt ned på faktura- og konteringslinjeniveau. 20210611

 

Rejseadministration

NavnBeskrivelseAktuel version i LDV 7.0
RejsUd (pdf) Indeholder oplysninger om godkendte rejser fra RejsUd. Data findes helt ned på posteringsniveau. 20200922

 

      

Tips til at tjekke hvilken version af kube du benytter

Du kan tjekke hvilken version af en kube du benytter ved at højreklikke på pivottabellen og vælge "Flere handlinger".

  • Hvis kubeversionsnummeret ikke matcher det aktuelle (seneste) versionsnummer bør du kontakte jeres it-afdeling.
  • Hvis I er driftet hos KMD eller Statens It kan du rette henvendelse til systemsupporten.

Screenshot, der viser hvordan kubeversion ses ved højreklik på pivottabellen.