Dokumentation for IndFak-rapporter i Statens BI – LDV

Med indkøbsdata, der hentes fra IndFak2 til Statens BI – LDV, er det muligt at foretage indkøbsanalyser på fakturadata, helt ned på den enkelte fakturalinje. Her kan det desuden ses, om fakturalinjen er compliant (i overensstemmelse) med Statens indkøbsaftaler.

Frigivelse af IndFak data til Statens BI – LDV 

Indholdet af indkøbsdata i Statens BI – LDV er i hovedtræk følgende:

  • Faktura- og konteringslinjer, herunder fakturalinjens compliance med Statens indkøbsaftaler
  • Rekvirent- og leverandøroplysninger
  • Hændelsesdatoer (dato for faktura, forfald, godkendelse etc.)
  • Institutionens stamoplysninger, eks. Bogføringskreds
  • Andre relevante oplysninger fra IndFak2, eks. dokumenttilstand, enhedsoplysninger (æske, stk., karton) og valuta

Kuben kan anvendes i den lokale opfølgning på indkøb i IndFak2, eksempelvis analyser af compliance, varegrupper, leverandører, brancher etc. For flere detaljer om databasens indhold og dets anvendelsesmuligheder, henvises til dokumentation for IndFak kuben.

Se dokumentation for IndFak-kuben (pdf)

Med denne version medfølger også standardrapporten "Dokumenter til behandling". Denne rapport viser aktuelle dokumenter til behandling i IndFak2.

Se dokumentation for standardrapporten Dokumenter til behandling (pdf)

Oversigt over standardrapporter om indkøb

I tabellen fremgår rapportindholdet af mappen "IndFak" fra Reporting Services' startside, der vedrører indkøbsdata og fakturadata fra indkøbssystemet IndFak2. Ved klik på et rapportnavn tilgås rapportbeskrivelsen. 

Rapportnavn

Beskrivelse

Compliance (pdf) Denne rapport viser compliance på de officielle indkøbskategorier
Dokumenter til behandling (pdf) Denne rapport viser dokumenter der har status Til behandling i IndFak2
Rettidig betaling (pdf) Rapporten synliggør faktura-flowet for en defineret periode i et eller flere valgte regnskaber (bogføringskredse)
Varemodtager og godkender (pdf) Denne rapport viser den seneste varemodtager og godkender for godkendte fakturaer fra IndFak

 

Sådan får I indkøbsdata med i Statens BI – LDV

For at få indkøbsdata med i Statens BI – LDV, skal institutionen bestille opsætningen via Serviceportalen hos Statens Administration. Dette gælder også institutioner, som ikke er driftet hos Statens It.

Økonomistyrelsen vil herefter varetage den videre kontakt til Statens It og KMD vedrørende opsætningen af indkøbsdata. Institutioner, som ikke er driftet hos Statens It, skal selv koordinere med deres driftsafdeling om opsætningen af indkøbsdata til Statens BI – LDV.