Dokumentation for nøgletalsrapporter i Statens BI – LDV

Følgende indeholder en oversigt over de standardrapporter i Statens BI – LDV, hvor nøgletal omkring institutionens økonomi og løn præsenteres.

I tabellen fremgår rapportindholdet af mappen "Nøgletal" fra Reporting Services' startside. Ved klik på et rapportnavn tilgås rapportbeskrivelsen.

RapportnavnBeskrivelse
Aldersfordeling (pdf) Giver et hurtigt og simpelt overblik over aldersfordelingen i institutionen.
KPI oversigt (pdf) Giver et hurtigt og simpelt overblik over institutionens nøgletal.
KPI oversigt information (pdf) Beskriver KPI oversigtsrapporten.