Dokumentation for RejsUd-rapporter i Statens BI – LDV

Her præsenteres Statens BI – LDVs bruger for systemets rapporteringsmuligheder på RejsUd-data.

I tabellen fremgår rapportindholdet af mappen "RejsUd" fra Reporting Services' startside. Ved klik på et rapportnavn tilgås rapportbeskrivelsen.

RapportnavnBeskrivelse

EU rådsrejser 

Rapporten viser rejseudgifter fordelt på medarbejder og dokument nummer. (Dokument under udarbejdelse)
Rejser (pdf) Giver et overblik over rejser på udvalgte lande. Man kan fx filtrere på dimensionen afdeling og herfra få et overblik over i hvilke lande, at den pågældende afdeling har flest rejseudgifter. I tillæg kan udspecificeres, hvilke byer og personer, der står for forbruget.
RejsUd oversigt (pdf) Giver et overblik over medarbejdernes rejseafregninger.
Rejseudgifter på medarbejder (pdf) Viser rejseudgifterne per medarbejder inden for EU. Skal bruges til momsrefusionsanmodninger.

Se også mulighederne for RejsUd-data på kuber her