Tværstatslig benchmarking med Statens Benchmarkdatabase

Statens Benchmarkdatabase indeholder tværstatslige benchmarks på udvalgte områder om økonomi, løn og HR samt effektiv administration. Benchmarkdatabasen er en unik mulighed for at se på tværs af institutioner og ministerier i staten.

Om Statens Benchmarkdatabase

Statens Benchmarkdatabase er en fællesstatslig benchmarkingplatform, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed for de statslige institutioner.

Statens Benchmarkdatabase indeholder 27 nøgletal (KPI’er) fordelt på 3 hovedområder:

 • God økonomistyring
 • Effektiv administration
 • God arbejdsgiveradfærd

Databasen udvides løbende med nye nøgletal inden for de 3 hovedområder. KPI’erne dækker som udgangspunkt alle statslige institutioner, der hører under et ministerområde og har eget CVR-nummer.

Formål med Statens Benchmarkdatabase

Benchmarkdatabasen giver dig mulighed for at sammenligne din institutions praksis og resultater med andre statslige institutioner. Ad den vej kan I få ny viden om performance, og inspiration til hvordan I vil kunne optimere jeres opgavevaretagelse på udvalgte områder.

Målgruppen for Statens Benchmarkdatabase

Benchmarkdatabasen henvender sig til ansatte i ministerier og styrelser, der arbejder med ledelse og styring i de statslige institutioner. Benchmarkdatabasen er et inspirationsmateriale til arbejdet med at effektivisere styring og udvikling i staten.

 

Få overblik over systemet og funktioner

For at få adgang til Statens Benchmarkdatabase skal du oprettes som bruger af systemet.

Du skal henvende dig til din lokale SKS brugeradministrator, hvis du har brug for at:

 • Blive oprettet som bruger
 • Blive slettet som bruger

Er du SKS bruger i forvejen, har du automatisk adgang til Statens Benchmarkdatabase. 

Når du er blevet oprettet som bruger i Statens Benchmarkdatabase, modtager du en engangskode via mail. Denne kode skal du ændre første gang du logger ind i systemet. Derefter kan du selv ændre adgangskode efter behov. Systemet vil automatisk bede dig om at ændre koden mindst hver tredje måned.

Læs mere og hent liste over lokale brugeradministratorer her

Statens Benchmarkdatabase muliggør visning af KPI’erne på forskellig vis:

 • Visning af rapporten i din browser
 • Udtræk til Excel
 • Visning i Power BI

Benchmarkdatabasen trækker på data fra:

 • Statens Koncernsystem (SKS)
 • Statens BI – ISOLA
 • IndFak, som samles i en fakturadatabase (Statens BI – IA)

KPI'erne lanceres kvartalsvis og årligt. Du kan se, hvornår de enkelte KPI'er lanceres i lanceringsplanen. 

Find lanceringsplanen i Statens Benchmarkdatabase

Vejledninger og hjælp til Benchmarkdatabasen

Vejledningerne til Statens Benchmarkdatabase indeholder definitioner på og uddybende forklaringer om KPI'erne, samt hjælp til at bruge systemet.

Der findes tre vejledninger til arbejdet med Statens Benchmarkdatabase:

 • En guide til nøgletallene i Statens Benchmarkdatabase 
 • En teknisk vejledning til tværstatslig benchmarking om datakilder og opgørelsesmetoden for den enkelte KPI
 • En kvikguide til tidsserier, som hjælper dig med at opsætte KPI'er over tid

Find vejledningerne i Statens Benchmarkdatabase

Økonomistyrelsen modtager gerne kommentarer til KPI'erne og vejledningerne via systemsupporten.

Har du brug for hjælp eller har du forslag til forbedringer af Benchmarkdatabasen, så skriv til Systemsupporten