Brugeradministration i ISOLA

Adgang til Statens BI – ISOLA er i udgangspunktet forbeholdt personalemedarbejdere, controllere med videre i statslige ministerier, styrelser og institutioner, samt statslige og ikke-statslige parter i overenskomstforhandlingerne.

Brugeradministration via brugeradministrationsmodul (BAM)

Adgang til Statens BI – ISOLA er for de fleste institutioner knyttet til det webbaserede brugeradministrationsmodul (BAM) til LDV/Navision Stat. Følgende institutioner skal selv tildele rettigheder til Statens BI – ISOLA gennem BAM:

  • Institutioner, der får deres Navision Stat og/eller LDV hostet hos Statens It
  • Institutioner, der benytter Økonomistyrelsens hostingaftale hos KMD

Adgang tildeles til gruppen ISOLA adgang til <institutionens navn>. Dette giver adgang til Statens BI – ISOLAs værktøjer til lokal analyse og benchmarking på løn- og personaletal.

Visse institutioner også har mulighed for tildeling af rettigheder til gruppen Adgang til ISOLA OK-værktøjer. Denne gruppe er forbeholdt ansatte, der beskæftiger sig med analyser på overenskomstområdet for områder med delegeret forhandlingskompetence ved de statslige overenskomstforhandlinger.

For institutioner, der ikke er på Statens Its netværk (SIA), vil adgangen til ISOLA skulle ske gennem en citrix-klient.

Stats- og selvejeinstitutioner uden hostingaftale

Institutioner som ikke har en hostingaftale med Økonomistyrelsen med drift af Navision Stat og LDV, kan ikke bruge Økonomistyrelsens brugeradministrationsmodul (BAM). Brugere i disse institutioner skal søge om adgang ved at anvende formularen på Økonomistyrelsens supportsystem.

Særlige områder med hjemmel til adgang, herunder faglige organisationers adgang til forhandlingsstatistik

Særlige brugere uden for staten, herunder faglige organisationers adgang til beregningsgrundlag til overenskomstforhandlinger, særlige forskningsadgange med videre, administreres af Økonomistyrelsen.

Brugere ved faglige organisationer oprettes ved at rette henvendelse til forhandlingsteknikere i egen centralorganisation (OAO, AC eller SKAF/CO10/LC).

Øvrige interessenter kan rette henvendelse til os gennem vores supportsystem.

Indgang til Statens BI – ISOLA

Den primære indgang til Statens BI – ISOLA er gennem vores rapport-server, hvor du finder statistikrapporter, vejledninger og Excel-skabeloner.

Statsinstitutioner 

Institutioner på Statens Its netværk kan tilgå ISOLA direkte, mens øvrige institutioner, der hoster Navision/LDV ved Statens IT, skal tilgå ISOLA gennem citrix nia.statens-it.dk. Adressen til rapport-serveren er:

https://ldv.statens-it.dk/

Selvejeinstitutioner 

Institutioner, der hoster Navision/LDV ved KMD, skal tilgå ISOLA gennem citrix nshosting.kmd.dk. Adressen til rapport-serveren er:

https://ldv.kmd.dk/