Statens BI - ISOLA

Med ISOLA kan du trække statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads

Statens BI – ISOLA indeholder tværstatslige løn- og personalestatistikker til brug for bl.a. lønstyring, lokale lønforhandlinger og ledelsesinformation i statslige institutioner såvel som centrale tværstatslige analyser. Det er en samling af nøgletal og statistikker om de statslige arbejdspladser. Det er et nemt og effektivt redskab, som du kan bruge i dit HR-arbejde.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurser i Statens BI - ISOLA

Kurset henvender sig til HR-, sekretariats- og personalemedarbejdere i statslige institutioner, der rapporterer om de lønmæssige og personalemæssige forhold. Kurset er målrettet statslige medarbejdere, der ikke tidligere har brugt Statens BI – ISOLA, men gerne til medarbejdere der har anvendt tidligere udgaver af ISOLA. 

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det statslige løn- og forhandlingssystem, samt til personaleforhold, og har en grundlæggende viden om brug af Excel-regneark. 

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16.00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus 

Formålet med kurset er at give dig kendskab til Statens BI – ISOLA og datagrundlaget med henblik på understøttelse af opgacver i forbindelse med de statslige overenskomstforhandlinger.
Kurset henvender sig til forhandlere og beregningsteknikere hos arbejdsmarkedets parter (centralorganisationerne, de faglige organisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt de særlige delegationsområder), der skal fremstille beregninger og fordelinger til de statslige overenskomstforhandlinger og det løbende analysearbejde mellem forhandlinger.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Afholdelse: København

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus