Adgang til forhandlingsstatistikken i Statens BI – ISOLA

Finansministeriets forhandlingsstatistik er en del af det nye Statens BI – ISOLA, og data er ikke tilgængelige uden adgang. Brugeradministrationen afhænger dog af din institution.

Finansministeriets forhandlingsstatistik er en del af det nye Statens BI – ISOLA, og data er ikke tilgængelige uden adgang. Brugeradministrationen afhænger dog af din institution.

Adgang til forhandlingsgrundlagene er i udgangspunktet tiltænkt forhandlingsparterne, det vil sige de faglige lønmodtager- og centralorganisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt statslige delegationsområder med egen forhandlingskompetence.

Bemærk, at adgang til datagrundlagene ikke giver adgang til personoplysninger om statsligt ansatte. Det er dog muligt at se og udtrække oplysninger på (anonymiseret) individniveau, og derfor er der krav om adgangsstyring for at sikre, at kun personer med tjenesteligt formål tilgår informationerne. Kun i særlige tilfælde gives adgang til andre interessenter, blandt andet til centrale analyse- eller forskningsformål.

Statslige brugere på Statens Its netværk (B-brugere)

Brugere med B-konti skal oprettes af deres lokale BAM-administrator for LDV / Navision Stat. Her skal gives adgang til Statens BI – ISOLA og til OK-forhandlingsværktøjer. Dette er primært relevant for ansatte i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt ansatte i institutioner med delegeret forhandlingskompetence, som er dækket af Statens It.

Hvis muligheden for at give adgang til OK-forhandlingsværktøjer ikke er til stedet i jeres BAM, er det fordi institutionen ikke er opsat som OK-forhandlingspart. Hvis jeres institution er delegationsområde med egne forhandlingskompetencer, kontakt da Økonomistyrelsens support.

Øvrige brugere i statslige institutioner

Brugere i statslige institutioner uden for Statens Its netværk skal oprettes som eksterne konsulenter med særlige adgange til Statens BI – ISOLA. Med adgangen tilgås systemet gennem en web-baseret citrix-løsning.

Denne adgangstype er primært for institutioner der fungerer som delegationsområde med egne forhandlingskompetencer. For brugeroprettelse, kontakt Økonomistyrelsens support.

Brugere i faglige organisationer

Forhandlingsteknikere i faglige lønmodtagerorganisationer oprettes som eksterne konsulenter med særlige adgange til Statens BI – ISOLA. Med adgangen tilgås systemet gennem en web-baseret citrix-løsning.

Brugeroprettelse formidles gennem jeres centralorganisation. Kontakt derfor venligt forhandlingsteknikere i OAO, SKAF/CO10/LC eller AC/Akademikerne.