Brugervejledninger til Statens BI – ISOLA

Rapporterne i Statens BI – ISOLA er lette at bruge, men en bedre forståelse af datagrundlagene og værktøjerne kan være en forudsætning for effektiv anvendelse af analyserne

Hjælp i rapporter

Power BI-rapporterne i Statens BI – ISOLAs løn- og personaleanalyser har en del hjælpefunktioner indbygget. Alle analyser, diagrammer og nøgletal har et lille spørgsmålstegn, som giver en kort forklaring, når du holder musen over det.
I alle rapporterne er der desuden to faner, som giver ekstra information. Fanen Information indeholder en kort beskrivelse af rapporten, dens analyser og datagrundlag, samt særlige opmærksomhedspunkter.
Fanen Valgte områder giver et bedre overblik over, hvilke(t) virksomhedsområde(r), der er valgt som analyseområde i rapporten.

Vejledninger

Statens BI – ISOLA understøtter de statslige institutioners analysebehov for statistikker om løn, personale og fravær, men også analyser til brug for de statslige overenskomstforhandlinger.

Vejledninger til løn- og personalestatistik:

 

Vejledninger til overenskomststatistik