E-indbetaling

E-indbetaling er elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger fra borgere eller virksomheder til det offentlige.

E-indbetaling generelt

E-indbetaling sker ved struktureret kontoindbetaling til en konto, som den modtagende myndighed har anvist i et pengeinstitut. Med pengene følger struktureret læsbar information om, hvad indbetalingen vedrører, så den offentlige myndighed kan afstemme pengeinstitutkontoen automatisk og bogføre indbetalingen automatisk i sit økonomisystem.

Formålet med e-indbetaling

E-indbetalinger skal forenkle og effektivisere de offentlige myndigheders betalingsforvaltning ved en reduktion af antallet af kontante indbetalinger og strukturerede indbetalinger med betalingskort uden læsbar information. 

Elektronisk betalingsforvaltning skal samtidig gøre det enklere for borgere og virksomheder at indbetale penge til det offentlige.

Offentlige myndigheders pligter og rettigheder ved forvaltning af indbetalinger

Myndighederne er forpligtet til at tilrettelægge deres forvaltning af indbetalinger fra borgere og virksomheder, således at elektronisk betalingsforvaltning bliver mulig.

Hvis myndigheden har sendt borgeren eller virksomheden en opkrævning, der gør det muligt at betale ved e-indbetaling, kan myndigheden forlange, at indbetalingen sker som en e-indbetaling.  

Myndigheden skal dog modtage kontant betaling, hvis

  1. indbetalingen er betaling for en ydelse, som borgeren/virksomheden kun kan erhverve ved personligt fremmøde hos myndigheden, og
  2. den offentlige myndighed modtager betalingsmidler, der henhører under lov om visse betalingsmidler.

Læs mere om e-indbetaling i bekendtgørelsen om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder