Genudbud af kontrakt om SKB/OBS

Her kan du finde yderligere information om nyt udbud af betalingsformidlingsydelserne Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS).

Udbuddet for kontrakten om SKB/OBS er offentliggjort som et offentligt udbud med tilbudsfrist d. 18 juni 2024 kl.12.00. I boksen til højre findes link til udbudsbekendtgørelsen nr. 276896-2024 samt link til udbudssystemet Ethics hvor udbudsmaterialet fremgår.

Som led i at forberede udbuddet af kontrakten om SKB/OBS har Økonomisty-relsen i september 2023 gennemført en indledende markedsundersøgelse i overensstemmelse med udbudslovens § 39, stk. 1.

I boksen til højre findes materiale ifm. den afholdte markedsdialog, herunder forhåndsmeddelelsen og Økonomistyrelsens sammenfattende notat. I notatet redegøres bl.a. for forløbet af den indledende markedsundersøgelse, herunder hvilke emner, der har været drøftet, samt hvilke virksomheder der har deltaget. 

Tidligere udbudsmateriale vedrørende Økonomistyrelsens nuværende finansielle kontrakter kan findes her.