Genudbud af kontrakt om SKB/OBS

Her kan du finde yderligere information om udbud af betalingsformidlingsydelserne Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS).

Den vejledende forhåndsmeddelelse for udbuddet af SKB/OBS er annonceret den 7. juni 2023 med frist for at sende en anmodning om at deltage i den indledende markedsundersøgelse d. 11. august 2023, klokken 12.00 (dansk tid).

I boksen til højre findes et link til den vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2023/S 111-347308, som indeholder en detaljeret beskrivelse af tidsplan og processen for den indledende markedsundersøgelse.

I boksen til højre findes ligeledes den foreløbige og den endelige spørgeramme til teknisk dialog.

Ved afslutning af den indledende markedsundersøgelse udarbejder Økonomistyrelsen et afsluttende notat, hvoraf opsamling på processen samt eventuel supplerende information m.v. vil fremgå. I notatet redegøres bl.a. for forløbet af den indledende markedsundersøgelse, herunder hvilke emner, der har været drøftet, samt hvilke virksomheder der har været involveret. Notat vil blive offentliggjort på denne side.

Tidligere udbudsmateriale for Økonomistyrelsens nuværende finansielle kontrakter kan findes her.