Genudbud af kontrakt om SKB/OBS

Her kan du finde yderligere information om nyt udbud af betalingsformidlingsydelserne Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS).

Som led i at forberede udbuddet af kontrakten om SKB/OBS har Økonomisty-relsen i september 2023 gennemført en indledende markedsundersøgelse i overensstemmelse med udbudslovens § 39, stk. 1.

I boksen til højre findes et link til den vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2023/S 111-347308, som indeholder en detaljeret beskrivelse af tidsplan og processen for den indledende markedsundersøgelse.

I boksen til højre findes ligeledes den uddybede dagsorden, den endelige spør-geramme til den tekniske dialog og Økonomistyrelsens sammenfattende notat for den tekniske dialog. I notatet redegøres bl.a. for forløbet af den indledende markedsundersøgelse, herunder hvilke emner, der har været drøftet, samt hvilke virksomheder der har deltaget. 

Tidligere udbudsmateriale vedrørende Økonomistyrelsens nuværende finansielle kontrakter kan findes her.