Genudbud af kontrakt om kreditkort

Her kan du finde yderligere information om nyt udbud af statens kreditkort.

Udbuddet for kontrakten om kreditkort er offentliggjort som et offentligt udbud med tilbudsfrist d. 30 august 2023 kl.12.00. I boksen til højre findes link til udbudsbekendtgørelsen nr. 2023/S 132-422466 samt link til udbudssystemet Ethics hvor udbudsmaterialet fremgår.

Som led i at forberede udbuddet af kontrakten om statens kreditkort har Økonomistyrelsen i februar 2023 gennemført en indledende markedsundersøgelse i overensstemmelse med udbudslovens § 39, stk. 1.

I boksen til højre findes materiale ifm. den afholdte markedsdialog, herunder forhåndsmeddelelsen, Økonomistyrelsens sammenfattende notat og de deltagende virksomheders præsentationer. I notatet redegøres bl.a. for forløbet af den indledende markedsundersøgelse, herunder hvilke emner der har været drøftet, samt hvilke virksomheder der har deltaget.

Tidligere udbudsmateriale for Økonomistyrelsens nuværende finansielle kontrakter kan findes her.