Genudbud af kontrakt om kreditkort

Her kan du finde yderligere information om nyt udbud af statens kreditkort.

Økonomistyrelsen har den 28. november 2023 tildelt SEB Kort Bank kontrakten om kreditkort. Kontrakten vil løbe frem til 1. april 2029 med mulighed for en forlængelse med yderligere 2 år.

Her kan du finde yderligere information om udbud af betalingsformidlingsydelser.

Udbuddet for kontrakten om kreditkort blev offentliggjort som et offentligt udbud med tilbudsfrist d. 30 august 2023. I boksen til højre findes link til udbudsbekendtgørelsen nr. 2023/S 132-422466 samt link til udbudssystemet Ethics hvor udbudsmaterialet fremgår.

Som led i at forberede udbuddet af kontrakten om statens kreditkort har Økonomistyrelsen i februar 2023 gennemført en indledende markedsundersøgelse i overensstemmelse med udbudslovens § 39, stk. 1.

I boksen til højre findes materiale ifm. den afholdte markedsdialog, herunder forhåndsmeddelelsen, Økonomistyrelsens sammenfattende notat og de deltagende virksomheders præsentationer. I notatet redegøres bl.a. for forløbet af den indledende markedsundersøgelse, herunder hvilke emner der har været drøftet, samt hvilke virksomheder der har deltaget.

Kontohavere vil frem til d. 1. april 2024 løbende blive orienteret og informeret om nye faciliteter og ydelser.