SKB/OBS i clearingerne

SKB/OBS er et betalingsformidlingssystem, der håndterer de statslige institutioners betalinger. SKB/OBS er en simplificeret proces til håndteringen af de detailbankaktiviteter staten har. Nedenfor redegøres der for hvorledes clearingen foregår i dag (2024) og det kommende setup (2025).

Nuværende clearingsetup for SKB/OBS

Leverandøren af SKB/OBS er en kommerciel bank. Nationalbankens Koncern Betalinger (NKB) er en udvidelse af SKB/OBS, der håndterer ind- og udbetalinger for Nationalbanken og staten. Nationalbanken er oprettet som et pengeinstitut og er tilknyttet en datacentral, BEC. Nationalbanken optræder derfor i DC-registeret samt PI-registeret. Dette er nødvendigt for, at Nationalbanken kan varetage rollen som direkte clearingdeltager og SKB/OBS som indirekte deltager.

SKB/OBS – og ikke Nationalbanken – deltager i clearingerne. SKB/OBS sender og modtager detailtransaktioner til de øvrige deltagere i sektoren via deres datacentral. Leverandøren af SKB/OBS håndterer dermed afviklinger for statens og nationalbankens kunder.

Leverandøren af SKB/OBS skal dagligt sende en datafil med fordelingen af dagens clearingtransaktioner der vedrører SKB/OBS og NKB.

SKB/OBS i batch- og straksclearingen

Den nuværende opsætning for SKB/OBS og herunder NKB er baseret på en almindelig clearing / settlement af betalingstransaktioner. SKB/OBS og NKB går således i dag ”i clearing sammen”.

MasterCard Payment Services (MPS) modtager en betalingstransaktion enten til eller fra SKB/OBS eller NKB. Denne betalingstransaktion indgår i to sam-menhænge:

  • Først indgår betalingstransaktionen i settlement, hvor nettosummen af alle modtagne transaktioner posteres på en afviklingskonto i RTGS-systemet hos Nationalbanken. Bogføringsgrundlaget for transaktionen dannes af MPS og sendes til RTGS-systemet.
  • Dernæst vil de transaktioner, som indgår i nettosummen i RTGS-systemet, blive fremsendt til den valgte banks datacentral, hvor den bliver bogført på de respektive konti i SKB’s bogføringssystem (leveret af den kommercielle bank).

Det vil sige, leverandøren af SKB/OBS modtager en bogføringsinstruktion for at kunne danne detailposter på statens konto, mens Nationalbanken har likviditeten.

Ved udbetalinger via SKB/OBS vil leverandøren af SKB/OBS fortsat ikke have statens eller Nationalbankens kunders penge. Hvis leverandøren, som er en kommerciel bank, er modparten i betalingstransaktionen, vil beløbet blive overført til leverandøren via normalt settlement i batchclearingen som hvis en hvilken som helst anden kommerciel bank var modpart.

Fremtidige setup for SKB/OBS

Ved migrering til T2 og TIPS i 2025 bliver batch- og straksclearingen skilt ad. Batchclearingen vil ske i T2 og ligne setuppet, som beskrevet ovenfor for Kronos2. Straksclearingen vil derimod ske i TIPS og ændres fra at være netto-afvikling til brutto-afvikling. Batchclearingen og TIPS vil fortsat dække SKB/OBS og herunder NKB.

I TIPS DKK afvikles alle straksbetalinger mellem TIPS DCA’er, og der skal derfor også oprettes en TIPS DCA til afvikling for SKB/OBS. Nationalbanken ejer TIPS DCA’en for SKB/OBS og stiller likviditet til rådighed for afviklingen. Det vil imidlertid være leverandøren af SKB/OBS og ikke Nationalbanken, der afvikler straksbetalingerne på vegne af SKB/OBS på TIPS DCA’en. TIPS DCA’en oprettes under Nationalbanken for at adskille statens konto fra leve-randøren af SKB/OBS’s konto. Dermed undgår staten en eksponering mod leverandøren af SKB/OBS, hvilket også er tilfældet i dag i Kronos2.

SKB/OBS vil blive oprettet som en indirekte deltager på TIPS DCA’en. Leverandøren af SKB/OBS skal til det formål anskaffe en BIC11-kode, der bruges til at adressere betalinger til SKB/OBS via den indirekte deltager i TIPS. Denne BIC11 skal linkes som AAU BIC på TIPS DCA’en. Leverandøren af SKB/OBS får rollen som instructing party på vegne af den indirekte deltager og dermed ansvarlig for at instruere samtlige straksbetalinger (både ind- og udgående) på vegne af SKB/OBS. Leverandøren af SKB/OBS vil som instructing party også kunne modtage rapporter og notifikationer fra TIPS, som kan videredistribueres til Nationalbanken efter behov.

Den indirekte deltager, SKB/OBS, vil fremgå af TIPS Directory, der er en oversigt over samtlige deltagere i TIPS. I denne oversigt vil Nationalbanken fremgå som ejer af TIPS DCA’en. Leverandøren af SKB/OBS skal sikre, at deres datacentral er tilsluttet NCT Inst schemet og vil derfor være forpligtet til at være NPC compliant.