Kontohaverforhold hos SKB/OBS

Et kontohaverforhold hos SKB/OBS er en pakke af forskellige konti til brug for indbetalinger og udbetalinger. Kontohaverforhold knyttes op på virksomhed og bogføringskreds.

Generelt

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller lukke kontohaverforhold i SKB/OBS, kan du læse mere i vejledning om tilslutning til SKB/OBS. Læs mere i vejledning om kontohaverforhold hos SKB/OBS (pdf).

Skemaerne til etablering/lukning af kontohaverforhold findes i boksen til højre. Skemaerne sendes i udfyldt stand til Økonomistyrelsen.

Økonomistyrelsen godkender alle ændringer af kontohaverforhold i SKB/OBS.

For institutionerne

Henvendelser vedrørende ændring af kontohaverforhold i SKB/OBS - fx etablering af ny kontohaver, lukning af eksisterende kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse, skal rettes til Økonomistyrelsen.

Skema 1 og 2 bruges til etablering af nye kontohaverforhold i SKB/OBS.

Skema 5 bruges til lukning af kontohaverforhold i SKB/OBS. Regnskabet i en bogføringskreds skal være helt afsluttet og færdigt, før et kontohaverforhold kan lukkes.

Ved spørgsmål til udfyldelse af skemaerne, kontaktes Økonomistyrelsen.

District

District er Danske Banks internetbaserede officebanking-system. Tidligere hed det Business Online. District giver administratorer og brugere adgang til banken og bankkontiene i kontohaverforholdet. Alle kontohaverforhold bliver knyttet til en District aftale i SKB.

Samtykkeerklæring

Institutionen skal indhente medarbejderens samtykke til, at deres CPR-nr. må videregives til banken. Samtykke gives ved udfyldelse og godkendelse af blanketten samtykkeerklæring. Hent blanketten Samtykkeerklæring.

Medarbejderens CPR-nr. bruges til indhentning af oplysninger til brug for udstedelse af betalingskort og oprettelse af brugere på District Aftalen.

Bemærk at blanketten er til institutionens eget brug, og den skal derfor ikke indsendes til Danske Bank. 

Tredjemandsfuldmagt til District aftale

Skal der via District aftalen, gives adgang til konti under et andet CVR-nr. i SKB/OBS end institutionens eget, skal der indhentes en tredjemandsfuldmagt fra kontohaver.

Fuldmagten gives ved at udfylde blanketten Tredjemandsfuldmagt til District Aftale i SKB/OBS. Hent Tredjemandsfuldmagt til District aftale i SKB/OBS.

Fuldmagtsgiveren er kontohaver. Fuldmagtshaver er den institution, der er bemyndiget til at forespørge og/disponere på kontohavers konti via Fuldmagtshavers egen District aftale.

Med tredjemandsfuldmagten gives der fuldmagt til, at:

  • tilmelde konti til fuldmagthavers District Aftale
  • forespørge og disponere på disse konti
  • regulere Betalingsmaksimum
  • videregive fuldmagten til de administratorer/bruger af District Aftalen, som fuldmagtshaveren udpeger.

Opdatering af administratorer i District aftale

Det er vigtigt, at institutionen sikrer, at de aftaleadministratorer, der er angivet i institutionens District aftale, altid er opdaterede. Kunder i Statens Administration (SAM) henhører under SAMs District aftale, hvor SAM har ansvaret for aftaleadministratorerne.

Er institutionen ikke i stand til selv at oprette, rette eller slette brugere, pga. manglende aftaleadministratorer, kan institutionen opdatere District aftalen ved at indsende et nyt udfyldt skema med navnene på den/de ny(e) administratorer.

Bemærk at der skal medsendes dokumentation for tegningsforhold.

Skema til etablering eller ændring af aftaleadministratorer. Skemaet sendes til Statens betalinger.