Ydelser og faciliteter

Her kan du læse mere om betalinger via SKB/OBS samt de faciliteter, systemet tilbyder.

Betalingsformidlingsydelser m.v.:

 • Betalinger mellem SKB/OBS og indlandet kan afvikles i form af:
 • Kontooverførsler med advisering på kontoudtog eller med særskilt advisering
 • Betaling af girokort/fælles indbetalingskort uden brug af PBS eller ved tilmelding til PBS med anvendelse af PBS's produkter
 • Betalinger mellem SKB/OBS og udlandet kan afvikles i form af swiftoverførsler eller checkbetalinger

Betalinger, der kan behandles elektronisk, skal fremmes i henhold til lov om offentlige betalinger mv., dvs. betalingsformer (kontooverførsler m.v.), hvor betalingerne ledsages af struktureret læsbar information om, hvad betalingerne vedrører.

Kontanter i SKB/OBS

Kontohaverne kan desuden ved træk på deres finansieringskonti/transaktionskonti i SKB blive forsynet med kontanter til brug for udbetalinger via "institutionskassen" og kunne indsætte modtagne kontanter fra "omverdenen" på disse konti.

Kontant valuta kan også håndteres i SKB/OBS. Kontohaverne kan ved træk på deres finansieringskonti/transaktionskonti i SKB blive forsynet med kontant valuta til brug ved tjenesterejser m.v. og indsætte overskydende kontant valuta igen på disse konti.

Faciliteterne

Faciliteterne omfatter blandt andet:

 • Mulighed for tildeling af trækningsret til konti i SKB/OBS til andre end kontohaver selv, hvor dette måtte være relevant.
 • Validering af saldi i SKB/OBS, hvor udbetalte beløb fra SKB/OBS til indenlandske kontohavere i andre banker tillægges valør på kontohavernes finansieringskonti i SKB/OBS til og med   udbetalingsdagen, men mod betaling af et lavt transaktionsgebyr pr. udbetaling.
 • Mulighed for genberegning af renter af saldi i SKB/OBS tilbage i tiden, såfremt rentesatserne måtte ønskes ændret med tilbagevirkende kraft, samt mulighed for beregning af renter af beløb i SKB/OBS, der måtte ønskes valideret tilbage i tiden.
 • Mulighed for elektronisk håndtering af kontoudtog og kontoposter til brug for automatisk kontoafstemning af konti i SKB/OBS.
 • Mulighed for elektronisk opdatering af valutakurstabeller.
 • Mulighed for at foretage betaling af beløb i form af overførsler via Danmarks Nationalbank.
 • Mulighed for håndtering af betalinger til udlandet med bestemte modværdier i DKK.

Læs mere om ydelser og faciliteter på Danske Banks SKB/OBS-hjemmeside