Driftsstatus for Navision Stat

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Navision Stat.

Uhensigtmæssighed i pop-up besked ved masseaccept af Ventende indgående fakturaer og kreditnotaer

Opdateret den 18-06-2024 kl. 13:00

Når der masseaccepteres dokumenter i Ventende Indgående fakturaer og kreditnotaer vil der komme en pop-up besked. I denne besked er der en oversigt over hvor mange dokumenter, der er håndteret, og hvor mange der mangler at blive accepteret.

Alt bliver accepteret som det skal, men optællingen i beskeden af dokumenter er forkert. 

Som brugere skal I blot acceptere jeres dokumenter, som I plejer og klik Nej til at udskrive fejlrapporten. Siden Ventende Indgående fakturaer og kreditnotaer bliver opdateret korrekt. 

Fejlen forventes at blive rettet og frigivet den 1. juli 2024.

Næste opdatering: 01-07-2024 kl. 15:00

Planlagt systemarbejde i Navision Stat

Opdateret 14-06-2024 14:40

Systemet patches lørdag den 15-06-2024 mellem 9:00 - 16:00

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Navision Stat. Fejlene bliver løbende udbedret.

Der er identificeret en fejl, når der enten vises eller redigeres i udvalgte finanskonti og der efterfølgende lukkes for vinduet, kan kontoen blive slettet fra kontoplanen. Det optræder kun hvis den finanskonti, der vises ikke har fået anført en årsafslutningskonto.

Der er blevet foretaget en analyse for at forstå omfanget af udfordringen og en kommende rettelse vil være med i frigivelsen af NS11.3.001.

Som bruger vil du få nedenstående pop-up besked i Navision Stat, når finanskontokortet forsøges lukkes:

Du skal altid vælge Nej og påføre årsafslutningskontoen før du igen kan lukke vinduet med finanskontokortet. 

Hvis en finanskonto er blevet slettet, vil tilknyttet data ikke blive kaskadeslettet. Finanskontoen skal oprettes på ny med samme kontonummer, hvor alle finansposter, standarddimensioner og øvrige oplysninger knyttes til den genoprettet finanskonto. I kan uden problemer oprette nye konti.

Problemet er kun gældende i regnskaber, der anvender SKS periodestyring. 

I løbet af en længere periode har der kunne opleves, at der kan optræde dubletter af indgående dokumenter i Navision Stat sendt én gang fra et pågældende afsendersystem (IndFak eller Statens Digitale Indkøb). Indtil videre måtte dubletten ikke afvises, hvilket stadig er gældende, men nu er der udviklet en ny funktionalitet, som kan sætte status for dokumentet til at være Annulleret. 

I forhold til dubletter og fejlende dokumenter, der ligger i NS TS Udvekslingstabellen, er der udarbejdet en bedre fejlhåndtering.

Der er frigivet en patch med alt ny funktionalitet og tilhørende vejledninger. 

Gå til Patches under NS11.3 Officiel release og find mere information

Det kan opleves, at fakturaer står som oversendt i IndFak, men ikke viser sig i Navision Stat. Problemet er, at dokumentet aldrig når frem på grund af en intern fejl i det modtagende transportlag foran Navision Stat.

De fejlende fakturaer er nu til at se i Navision Stat under Ventende indgående fakturaer og kreditnotaer. De er opmærket med en rød status Ventende og et flueben i en ny kolonne "Indgående dokument fejl". Hvert dokument skal håndteres enkeltvis.

Følg denne workaround for at sikre, at fakturaerne bliver håndteret korrekt (pdf)

For kunder på NS11.2, der oplever ovenstående problem, har vi udarbejdet en særskilt patch. Patchen er omfattende og bliver ikke lagt tilgængelig direkte på hjemmesiden, men kan rekvireres via .

Vi anbefaler kun at indlæse patchen, hvis man oplever ovenstående fejl.