Driftsstatus for Navision Stat

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Navision Stat.

Normal drift

Løst: Performanceudfordringer i Navision Stat

Opdateret den 04-03-2024 kl. 16:00

Med frigivelsen af sprintleverancen NS11.2.003 er der udgivet et nyt koncept med afsendelse af Digital Post, som har optimeret performance ved massebogføring af mange Digital Post salgsdokumenter.

Hvis der mod forventning fortsat skulle opleves lange svartider kan der tages kontakt til Statens Administration via Serviceportalen.

 

Planlagt systemarbejde i Navision Stat

Ingen planlagte servicevinduer i øjeblikket.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Navision Stat. Fejlene bliver løbende udbedret.

I øjeblikket kan kunder, der udelukkende indlæser FIK indbetalinger direkte i Indbetalingskladden, opleve udfordringer ved indlæsning af FIK indbetalinger ved direkte kommunikation via Danske Bank Webservice. 

Der er frigivet en patch, som forudsætter version NS11.0.003 samt at en anden patch IN03849_IN03872_NS110003_001.fob er installeret, som løser ovenstående problem. Find det hele ved NS 11.1 Officiel release under Patches.

Bemærk: Det er også muligt i forbindelse med indlæsning af bankposter i den automatiske bankkontoafstemning at få indlæst ens FIK indbetalinger, svarende til de poster FIK/GIK filen indeholder. Det vil sikre, at der kun skal afstemmes et sted.