Driftsstatus for Navision Stat

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Navision Stat.

Normal drift

Planlagt systemarbejde i Navision Stat

Ingen planlagte servicevinduer i øjeblikket.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Navision Stat. Fejlene bliver løbende udbedret.

I øjeblikket kan kunder, der udelukkende indlæser FIK indbetalinger direkte i Indbetalingskladden, opleve udfordringer ved indlæsning af FIK indbetalinger ved direkte kommunikation via Danske Bank Webserivce. 

Der er frigivet en patch, som forudsætter version NS11.0.003 samt en anden patch IN03849_IN03872_NS110003_001.fob er installeret, som løser ovenstående problem. Find det hele ved NS 11.1 Officiel release under Patches.

Bemærk: Det er også muligt i forbindelse med indlæsning af bankposter i den automatiske bankkontoafstemning at få indlæst ens FIK indbetalinger, svarende til de poster FIK/GIK filen indeholder. Det vil sikre, at der kun skal afstemmes et sted.