Driftsstatus for Statens Digitale Indkøb

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Digitale Indkøb.

Normal drift

Planlagt systemarbejde i Statens Digitale Indkøb

Der er pt. ikke planlagt systemarbejde.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Digitale Indkøb. Evt. fejl bliver løbende udbedret.

Erhvervsstyrelsens opdaterede schematronvalidering er nu implementeret i både Statens Digitale Indkøb og IndFak.

Dette betyder i praksis, at fakturaer og kreditnotaer fremsendt ved jeres leverandører, som ikke overholder alle regler for for eksempel momsberegning og øreafrunding, afvises automatisk ved fremsendelse til Statens Digitale Indkøb og IndFak. Leverandørerne modtager i dette tilfælde en teknisk afvisning grundet valideringsfejl.

Læs om OIOUBL schematron version 1.14.2 på Nemhandel.dk

Dokumenter modtaget i Statens Digitale Indkøb i Peppol-format overføres fejlagtigt uden moms til Navision Stat. På Peppol-fakturaerne er der ikke angivet et momsbeløb på linjen, men kun en momsprocentsats.

Det tyder på, at momsbeløbet ikke afkodes korrekt på Peppol-dokumenter, samt at de ikke er omfattet af den momsvalidering, der ligger ved overførsel til Navision (herunder kontrol af totalmoms mod sum af linjemoms).

Fejlen er indmeldt hos leverandøren.

Økonomistyrelsen arbejder på at etablere adgang til data fra Statens Digitale Indkøb (SDI) i LDV og forventer, at data vil være tilgængeligt i starten af 2025.

Vi er imidlertidig opmærksomme på, at mange af jer ønsker at følge med i jeres forbrug, herunder konsulentforbruget. Dette kan I gøre ved at anvende LDV-Navision-forbrugskuben eller alternativt ved at trække data direkte i Navision Stat for den enkelte bogføringskreds.

Kontakt venligst jeres lokale systemadministrator eller projektleder for Statens Digitale Indkøb for ydelige information omkring arbejdsgangen.