Driftsstatus for Statens BI - LDV

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens BI - LDV.

Driftsforstyrrelse

Lønfremskrivning

Opdateret den 18-06-2024

St. Bededag er tilrettet i LDV så den ikke længere tæller som en helligdag, rettelsen vil komme med ud i næste realse i uge 26.

Kompensationen for St. Bededag, er endnu ikke med i lønfremskrivningen. Når vi den får med, vil det være sammen med den særlige feriegodtgørelse på løndel 5030.

Når vi ved mere, meddeler vi det ud her på Driftsstatus.

Opdateret d. 22-05- 2024
Lønfremskrivningen er opdateret med ny procentregulering pr. 1. april 2024 til 22,8067.

Udgiftsopfølgning- og grundbudget

Opdateret den 23-04-2024

Der er problemer med visningen af forventet udnyttelses af lånerammen i Statens BI i Grundbudgets- og udgiftsopfølgningsrapporterne.

Vi arbejder på at løse problemet. Man skal fortsat indtaste den forventede udnyttelse af lånerammen i SBS.

Rapporten ”Afstemning SHR – SLS” er fejlbehæftet
Opdateret den 28-09-2023

Vi er opmærksomme på at Datagrundlaget til rapporter med navnet ”Afstemning SHR – SLS” er fejlbehæftet, og vi anbefaler derfor at undlade at benytte rapporten.
Vi forventer datafejlen vil være rettet med næste release af LDV.

Opdateret d. Juni 2024
Lønfremskrivningen er opdateret med ny procentregulering pr. 1. april 2024 til 22,8067.

Planlagt systemarbejde i Statens BI - LDV

Der er ingen planlagte servicevinduer i Statens BI - LDV

SHR

Fejl i SHR forårsaget i forkert opdatering af historiske data er rettet. Det betyder at mange af de forskelle der har været på SHR og SLS data i LDV’et er rettet.

Her kan du se, hvilke programpakker der er frigivet til hovedversion 7.0 på Økonomistyrelsens hjemmeside her.

SBS Lønbudgetteringskube 

Der er genåbnet felt med lønnummer der kun vil være synlig for autoriseret personel

Se beskrivelse af SBS Lønbudgetteringskube her

Se Nyeste Programpakker – versioner 7.0

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens BI – LDV. Fejlene bliver løbende udbedret.

Beskrivelse af fejlBemærkning
Medarbejder med trinskift/pension På medarbejder med trinskift ser vi flere sager hvor pensionen ikke bliver fremskrevet korrekt, vi er ved at analyser fejlen
Medarbejder mangler trinskrift  Vi har set nogle sager med manglende trinskrift, vi er ved at analyser fejlen
Medarbejder med flere fremtidige afgangsdatoer på løndele eller på afgangsårsag Når der er flere slut-datoer på medarbejderens lønregistre, læser lønfremskrivningen kun den første ændringsdato den støder på. 
Aftale ændringer ved OK24 De ændringer der er aftalt ved OK24, kommer først med i lønfremskrivningen, når lønstigninger/ændringer er implementeret i lønsystemet
Aftalt procentregulering OK24 Der er kun lagt procentregulering i lønfremskrivningen for april 2024, procentreguleringen for 1. april 2025 og 1. november 2025 er endnu ikke lagt i lønfremskrivningen.
Oprettelser/ændringer på skæve datoer Ved oprettelse ændringer på skæve datoer, kan der opleves at der ikke fremskrives korrekt
Afvigende kontering Der kan opleves, at lønnen ikke bliver fremskrevet korrekt, når ændringen et lavet med tilbagevirkende kraft i lønsystemet, eller ved flere dato ændringer på lønregistreret (orlovs perioder)
Løndel 2019 fremskriver for lidt Hvis medarbejder har løndel 7019 med en sats der udbetaler tillæg som løn på løndel 2019, (dannes under løndel 7019 og beregner den del af pensionsbidraget der udbetales som løn), så fremskrives der for lidt på løndel 2019. Indtil fejlen er rettet, må du selv taget højde for fremskrivningen af pensionen, med udgangs punkt i det seneste indlæste forbrug. 
Straks-opdatering af fremskrivningskuben Det er ikke muligt at bruge ’Opdater Kube database’, men dine ændring vil bliver opdateret med den natlige opdatering af LDV, så du kan se det dagen efter i lønfremskrivnings_kuben   

Opdateret 25-11-2021 10:34 

Rapportserveren er opgraderet på Statens It

Du kan ikke længere anvende Internet Explorer til at tilgå LDV rapporter, du skal i stedet anvende en Edge eller Chrome-browser.    

Oplever du en fejl, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Opdateret den 18-02-2022

Vi er opmærksomme på problemet. Det lader til at være et issue med excel, som forhindrer brugere i at gemme arket.

En work-around er at forsøge at gemme filen, med gem-funktionen (og ikke ved at lukke filen, hvor man så bliver spurgt om at gemme), så man får mulighed for at forsøge at gemme filen igen, hvis det første forsøg mislykkes.

Det lykkes som regel at få filen gemt efter 2-3 forsøg.

(Når Excel fejler i gem-funktionen ligger det oprindelige Excel-ark stadig på disken med et temporært navn, á la E45R5.tmp. som kan omdøbes til .*xlsx og åbnes.)

Vi er opmærksomme på problemet, og arbejder på en permanent løsning. Men indtil da, kan ovenstående benyttes som en work-around.

Har du stadig problemer med at gemme filen, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Bliver du bedt om at indtaste brugernavn og password andre steder end på loginsiderne https://nshosting.kmd.dk og https://ldv.kmd.dk/reports skal brugernavnet altid skrives STAT\ foran brugernavnet.