Driftsstatus for Statens BI - LDV

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens BI - LDV.

Driftsforstyrrelse

Ugiftopfølgning U04 afvigelsesforklaring 

Opdateret den 19-01-2024

Vi oplever fejl nogle i afvigelsesforklaringer og kategorier på UO4-rapporterne, vi er opmærksomme på problemet og arbejder på en løsning

Support

Opdateret den 17-01-2024

Der vil i en periode være længere behandlingstider på supportsager vedr. 2. og 3. level support på LDV. Dvs. sager med højere teknisk kompleksitet end det SAM kan hjælpe med.

SAM hjælper fortsat med 1. level support og har ikke længere behandlingstider end normalt

 

Rapporten ”Afstemning SHR – SLS” er fejlbehæftet

Opdateret den 28-09-2023

Vi er opmærksomme på at Datagrundlaget til rapporter med navnet ”Afstemning SHR – SLS” er fejlbehæftet, og vi anbefaler derfor at undlade at benytte rapporten.
Vi forventer datafejlen vil være rettet med næste reales af LDV.

Opdateret d. 22-02-2023
Lønfremskrivningen er opdateret med ny procentregulering pr. 1. april 2023 til 15,5339 og 1. oktober 2023 til 15,9197

Planlagt systemarbejde i Statens BI - LDV

Statens BI - LDV frigivelse ultimo januar 2024

Der frigives nye programpakker til LDV’erne i perioden fra den 24. Januar til 7. februar 2024, som frigivelse alene til Statens BI – LDV hovedversion 7.0.

Opdatering sker automatisk for alle der har LDV hovedversion 7.0.

Lønfremskrivning

Frigivelsen indeholder ændringer til lønfremskrivningen, som har fået rettet fejl i forhold til afvigende konteringer, barsels/orlovsperioder og fastløbende time på studenter mv.

Se i øvrigt: Driftsstatus for Statens BI - LDV (oes.dk) under ”Kendte fejl i lønfremskrivningsværktøjet.

SHR

Fejl i SHR forårsaget i forkert opdatering af historiske data er rettet. Det betyder at mange af de forskelle der har været på SHR og SLS data i LDV’et er rettet.

Her kan du se, hvilke programpakker der er frigivet til hovedversion 7.0 på Økonomistyrelsens hjemmeside her.

SBS Lønbudgetteringskube 

Der er genåbnet felt med lønnummer der kun vil være synlig for autoriseret personel

Se beskrivelse af SBS Lønbudgetteringskube her

 

ID

Opgavetype

Opgave

Plugin

Plugin version

15

Udvikling

SHR - Korrekt opdatering af historik (Full Load)

Plugin SHR

7.0.3

191

Forvaltning

Lønfremskrivning - Fejl på splitkontering

Plugin SLS

7.0.6

415

Forvaltning

Lønfremskrivning - Kendte Fejl

Plugin SLS

7.0.6

1070

Årshjul

UVM pakketering (STIL)

Plugin NS

7.0.5

1073

Udvikling

SBS - Lønnummer i Lønbudgettering Kube

Plugin SSAS  - SLS og SHR

7.0.3

1369

Internt

SBS - Performance optimering af SQL HovedSekvensNr 450

Plugin SBS

7.0.3

2461

Forvaltning

Ændring i Feriesaldo rapport

Plugin SSRS - SLS

7.0.3

1570

Årshjul

Løndele

Plugin SLS

7.0.5

778

Årshjul

Løntavle

Plugin SLS

7.0.5

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens BI – LDV. Fejlene bliver løbende udbedret.

Beskrivelse af fejl Bemærkning
Særlig feriegodtgørelse fremskrives ikke - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Særlig feriegodtgørelse Løndel 5030 fremskrives ikke i år 2024 - 2025 - 2026 - 2027

Ved fremtidig konteringsændring følger ikke alle løndele med den nye kontering - Rettelsen frigives ultimo januar 2024

Når der er lavet en fremtidige konteringsændring, følger ikke alle løndele med udgiften til den nye kontering, før forbruget indlæses i lønfremskrivningen for ændringsdatoen. 
Medarbejder med flere fremtidige afgangsdatoer på registre, fremskrives med dobbelt løn, eller mere - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Oplevers typisk i forbindelse med barselsorlov/andet orlov, eller ved kontraktansættelse med flere fremtidige indberettet ansættelsesforhold.
Medarbejder med en KL 90 og løndel 2000 på register, hvor der er indberettet et årligt grundbeløb, fremskrives ikke korrekt - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Medarbejder med løndel 2000 på lønregistret med et årligt grundbeløb, er typisk ledere på en AC PKAT KL 90 eller PKAT 93, hvor der skal indberettes et årligt grundbeløb. 
Oprettelser/ændringer på skæve datoer - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Kan der opleves at der ikke fremskrives korrekt
Studenter med løndel 4690 "fastløbende timer" og Lønform 3 (timeløn), bliver ikke fremskrevet - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Fordi de står med en Lønform (LF) 3, som er timelønnede medarbejder, og timelønnede bliver ikke fremskrevet.
Afvigende kontering - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Der kan opleves at lønnen ikke bliver fremskrevet korrekt, når ændringen laves med tilbagevirkende kraft, eller fordelingen af lønnen kan står under "Ingen kontering"
Beregningen af årsværk på PKAT 082 - løndel 2831 - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Beregningen af årsværk er forsvundet fra periode 4 og frem, fejlen er nu rettet i lønnen og rettelsen vil slå igennem til lønfremskrivningsværktøjet, efter indlæsningen af LG 202309 2. lønkørsel.
Grønlands-Personalekategori (PKAT) bliver procentreguleret - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Grønlands PKAT 401-493 skal ikke procentreguleres, så fremskrivningen er for høj i periode 10 2023 og frem, når lønnen er kørt og lønforbruget er indlæst i lønfremskrivningsværktøjet i oktober 2023, bliver fremskrivningen korrekt igen.   
Løndel 2180 fremskrives ikke efter PKAT skift til PKAT 080 - Rettelsen frigives ultimo januar 2024 Ved PKAT skift fra 081 til PKAT 080, STIKO 1475-Fyrpasser ikke fremskrives løndel 2180 ikke.

Opdateret 25-11-2021 10:34 

Rapportserveren er opgraderet på Statens IT

Du kan ikke længere anvende Internet Explorer til at tilgår LDV rapporter, du skal anvende en Edge eller Chrome browser.    

 

Oplever du en fejl, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Opdateret den 18-02-2022

Vi er opmærksomme på problemet. Det lader til at være et issue med excel, som forhindrer brugere i at gemme arket.
En work-around er at forsøge at gemme filen, med gem-funktionen ( og ikke ved at lukke filen, hvor man så bliver spurgt om at gemme) således, at man får mulighed for at forsøge at gemme filen igen, hvis det første forsøg mislykkes.

Det lykkes som regel at få filen gemt efter 2-3 forsøg.
(Når Excel fejler i gem-funktionen ligger det oprindelige Excel-ark stadig på disken med et temporært navn, á la E45R5.tmp. som kan omdøbes til .*xlsx og åbnes)

Vi er som sagt opmærksomme på problemet, og arbejder på en permanent løsning. Men indtil da, kan ovenstående benyttes som en work-around.

 

Har du stadig problemer med at gemme filen, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Bliver du bedt om at indtaste brugernavn og password andre steder end på loginsiderne https://nshosting.kmd.dk og https://ldv.kmd.dk/reports skal brugernavnet altid skrives STAT\ foran brugernavnet.