Driftsstatus for Statens BI - LDV

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens BI - LDV.

Normal drift

 

LDV Data Transport

Opdateret d. 17-08-2023 kl. 14:27

Da der har været drift udfordringer med et ikke korrekt tiddigt udskiftet certifikat på Statens BI datatransport service og Statens BI LDV, så har det været nødvendigt at rettet i vores LDV klient applikationer som skal gendownloades fra hjemmesiden inden nye LDV eller datatransport klientdatabaser installeres.

Vi oplevede problemer med LDV Data Transport komponenten, hvilket kan resulter i manglende data for følgende kildesystemer og hosting aftaler.

For SIT og KMD hostede er der opdateret i begge versioner af Data transport klient opsætningsprogram version 4.0.2

SIT
- RejsUD
- IndFak

Selvhostere skal selv rette på hver enkelt database jvnf. vedhæftet script via SSMS på EDV eller datatransport klient database, til den rette værdi der anvendes til at betragte SSL certifikatet som et man vil anvende.

KMD & Selv-Hoster
- SBS
- SHR
- RejsUD
- IndFak

Script til ret ThumbPrint

Vejledning til ret af ThumbPrint

Da fejlen vedrørende certifikat er det vigtigt at den opdaterede version af ’Wizard’ gendownloades fra hjemmesiden inden nye LDV eller datatransport klientdatabaser installeres.

Statens BI - LDV 7.0.1 Wizard https://oes.dk/digitale-loesninger/statens-bi/installation-og-drift/statens-bi-ldv-70/

eller Statens BI - LDV 6.0.5 Wizard https://oes.dk/digitale-loesninger/statens-bi/installation-og-drift/statens-bi-ldv-60/

Vi beklager meget den forstyrrelse det har medført.

Opdateret d. 22-02-2023
Lønfremskrivningen er opdateret med ny procentregulering pr. 1. april 2023 til 15,5339 og 1. oktober 2023 til 15,9197

Planlagt systemarbejde i Statens BI - LDV

Næste planlagte reales af LDV, der var planlagt til ultimo 3. kvartal 2023, er udsat til ultimo november 2023

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens BI – LDV. Fejlene bliver løbende udbedret.

Beskrivelse af fejl Bemærkning
Særlig feriegodtgørelse fremskrives ikke Særlig feriegodtgørelse Løndel 5030 fremskrives ikke i år 2024 - 2025 - 2026 - 2027
Ved fremtidig konteringsændring følger ikke alle løndele med den nye kontering  Når der er lavet en fremtidige konteringsændring, følger ikke alle løndele med udgiften til den nye kontering, før forbruget indlæses i lønfremskrivningen for ændringsdatoen. 
Medarbejder med flere fremtidige afgangsdatoer på registre, fremskrives med dobbelt løn, eller mere Oplevers typisk i forbindelse med barselsorlov/andet orlov, eller ved kontraktansættelse med flere fremtidige indberettet ansættelsesforhold.
Medarbejder med en KL 90 og løndel 2000 på register, hvor der er indberettet et årligt grundbeløb, fremskrives ikke korrekt Medarbejder med løndel 2000 på lønregistret med et årligt grundbeløb, er typisk ledere på en AC PKAT KL 90 eller PKAT 93, hvor der skal indberettes et årligt grundbeløb. 
Oprettelser/ændringer på skæve datoer Kan der opleves at der ikke fremskrives korrekt
Studenter med løndel 4690 "fastløbende timer" og Lønform 3 (timeløn), bliver ikke fremskrevet, Fordi de står med en Lønform (LF) 3, som er timelønnede medarbejder, og timelønnede bliver ikke fremskrevet.
Afvigende kontering  Der kan opleves at lønnen ikke bliver fremskrevet korrekt, når ændringen laves med tilbagevirkende kraft, eller fordelingen af lønnen kan står under "Ingen kontering"
Beregningen af årsværk på PKAT 082 - løndel 2831 Beregningen af årsværk er forsvundet fra periode 4 og frem, fejlen er nu rettet i lønnen og rettelsen vil slå igennem til lønfremskrivningsværktøjet, efter indlæsningen af LG 202309 2. lønkørsel.
Grønlands-Personalekategori (PKAT) bliver procentreguleret Grønlands PKAT 401-493 skal ikke procentreguleres, så fremskrivningen er for høj i periode 10 2023 og frem, når lønnen er kørt og lønforbruget er indlæst i lønfremskrivningsværktøjet i oktober 2023, bliver fremskrivningen korrekt igen.   

Opdateret 25-11-2021 10:34 

Rapportserveren er opgraderet på Statens IT

Du kan ikke længere anvende Internet Explorer til at tilgår LDV rapporter, du skal anvende en Edge eller Chrome browser.    

 

Oplever du en fejl, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Opdateret den 18-02-2022

Vi er opmærksomme på problemet. Det lader til at være et issue med excel, som forhindrer brugere i at gemme arket.
En work-around er at forsøge at gemme filen, med gem-funktionen ( og ikke ved at lukke filen, hvor man så bliver spurgt om at gemme) således, at man får mulighed for at forsøge at gemme filen igen, hvis det første forsøg mislykkes.

Det lykkes som regel at få filen gemt efter 2-3 forsøg.
(Når Excel fejler i gem-funktionen ligger det oprindelige Excel-ark stadig på disken med et temporært navn, á la E45R5.tmp. som kan omdøbes til .*xlsx og åbnes)

Vi er som sagt opmærksomme på problemet, og arbejder på en permanent løsning. Men indtil da, kan ovenstående benyttes som en work-around.

 

Har du stadig problemer med at gemme filen, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Bliver du bedt om at indtaste brugernavn og password andre steder end på loginsiderne https://nshosting.kmd.dk og https://ldv.kmd.dk/reports skal brugernavnet altid skrives STAT\ foran brugernavnet.