Driftsstatus for Statens HR

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens HR.

Normal drift

 

Planlagt systemarbejde i Statens HR

Månedlige servicevinduer ved opdatering af løsningen

Statens HR opdateres hver måned, hvilket kræver servicevinduer af varierende varighed. De fleste servicevinduer varer kun 3-6 timer, men ved de kvartalsvise opdateringer er servicevinduet længere. Ved de kvartalsvise opdateringer er løsningen nede og kan ikke tilgås i tidsrummet. Ved de øvrige opdateringer vil løsningen være kørende, men vi vil bede om at man afholder sig fra at taste ændringer – vi orienterer om dette med et banner i løsningen.

Ugentlige servicevinduer ved opdatering af organisationstræer

Organisationstræer - dvs. vedligehold af afdelingshierarkier - opdateres hver tirsdag og torsdag efter kl 16, efter bestillinger via serviceportalen. Disse servicevinduer kan medføre nedsat funktionalitet i løsningen.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens HR. Fejlene bliver løbende udbedret.

Der er en logik i systemet der gør, at hvis man har oprettet en medarbejder, der tidligere har haft et identisk lønnummer i lønsystemet, bliver serviceanmodningen ikke oprettet.

Man bliver derfor nødt til, selv at oprette serviceanmodningen.

Vi har i noget tid set en fejl ifm. ansættelser af studentermedhjælpere i SHR. Fejlen består i, at der fejlagtigt overføres et eller flere kvalifikationstillæg ifm. lønsynkroniseringen fra SLS. Disse tillæg er hverken tastet af HR eller af SAM Løn, men bliver alligevel hentet med over via synkroniseringen og indsat i løntabellen.

Vi arbejder stadig ihærdigt på en løsning i samarbejde med vores leverandør og SLS. Indtil da er løsningen, at I manuelt fjerner tillæggene fra løntabellen.

Vi beklager ulejligheden.

Opdateret 30-06-2023, kl. 13:05

Opdateret 27-09-2023, kl. 10:40

Nedenstående er kun gældende for de arbejdsrelationer, der har mere end ét ansættelsesforhold, hvilket er ca. 1,5% af alle arbejdsrelationer i Statens HR.

I de situationer hvor en medarbejder har mere end ét ansættelsesforhold, fejler den automatiske ”afslut ansættelsesforhold” på det primære ansættelsesforhold, når forventet slutdato på ansættelsesforholdet indtræffer. Der vil stå en besked i fejlhåndteringsmodulet.  

Ved oprettelse af forventet slutdato på ansættelsesforholdene er forventet slutdato overført til SLS, så ansættelsesforholdet og løn vil stoppe som planlagt i SLS.

Ansættelsesforholdet vil dog ikke blive afsluttet automatisk i Statens HR, hvorfor det desværre p.t. skal afsluttes manuelt.

I forhold til at afslutte et ansættelsesforhold manuelt kan der opstå yderligere behov for at flytte primær markeringen fra et ansættelsesforhold til et andet. Lige p.t. er der udfordringer med at flytte primær markeringen.

De ikke-primære ansættelsesforhold afsluttes automatisk to dage før forventet slutdato indtræffer. Men desværre fejler den automatiske ”afslut ansættelsesforhold”, hvis der ligger fremtidige perioder på ansættelsesforholdet. Der vil stå en besked i fejlhåndteringsmodulet.

Ved oprettelse af forventet slutdato på ansættelsesforholdene er forventet slutdato overført til SLS, så ansættelsesforholdet og løn vil stoppe som planlagt i SLS.

Ansættelsesforholdet vil dog ikke blive afsluttet automatisk i Statens HR, hvorfor det desværre p.t. skal afsluttes manuelt.

Opdateret 31-01-2024, kl. 09:22

Man kan nu igen skifte hvilket ansættelsesforhold, som er primært, for medarbejdere med flere ansættelsesforhold. Denne kan do kun ske per en dato, hvor der for begge ansættelsesforhold ikke er fremtidige ændringer af ansættelsen. Primær-markeringen skiftes via Ændr ansættelsesforhold.

Hvis primær-markering skal ændres per en dato, hvor der efterfølgende findes ændringer på ansættelsen (perioder), vil man være nød til at,

1. slette alle perioder på ansættelserne, som har startdato efter den ønske dato for ændring af primær-markering

2. taste ændringen af primær-markering

3. taste de efterfølge ændringer på ny, som man slettede i step 1

 

Opdateret 27-09-2023, kl. 10:40

Det er ikke muligt at ændre en primær markering hvis der er fremtidige perioder.