Driftsstatus for Statens HR

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens HR.

Planlagt systemarbejde i Statens HR

Månedlige servicevinduer ved opdatering af løsningen

Statens HR opdateres hver måned, hvilket kræver servicevinduer af varierende varighed. De fleste servicevinduer varer kun 3-6 timer, men ved de kvartalsvise opdateringer er servicevinduet længere. Ved de kvartalsvise opdateringer er løsningen nede og kan ikke tilgås i tidsrummet. Ved de øvrige opdateringer vil løsningen være kørende, men vi vil bede om at man afholder sig fra at taste ændringer – vi orienterer om dette med et banner i løsningen.

Ugentlige servicevinduer ved opdatering af organisationstræer

Organisationstræer - dvs. vedligehold af afdelingshierarkier - opdateres hver tirsdag og torsdag efter kl 16, efter bestillinger via serviceportalen. Disse servicevinduer kan medføre nedsat funktionalitet i løsningen.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens HR. Fejlene bliver løbende udbedret.

Opdateret 01-08-2023, kl. 11.15

Vi har fået meldinger på, at man kan støde en i en fejlmeddelelse fra systemet - en såkaldt applikationsfejl.

Hvis man får en fejl, når man forsøger at fremsøge medarbejdere i fx Administrer kompensation, Documentrecords eller lign., kan dette afhjælpes ved at benytte avanceret søgning til at fremsøge medarbejderen.

Vi arbejder fortsat med vores leverandør på at finde en mere permanent løsning på applikationsfejlene.

 

Vi har oplevet af flere af jer modtager fejlbeskeden: "ORA-01427: enkelt-række underforespørgsel returnerer mere end én række" når I vil trække et ansættelsebrev efter lønsynkroniseringen. Dette er et resultat af en aktuel fejl, hvor alle medarbejderens tidligere indplaceringer hentes ind fra SLS via lønsynkroniseringen, og dermed ved systemet ikke, hvilken indplacering den skal anvende i ansættelsesbrevet. Det gælder ikke i alle tilfælde, men får i denne fejl, har vi følgende midlertidige work around:

1. Fremsøg medarbejderen via hurtig handlingen 'Yderligere info om ansættelsesforhold' og scroll ned til sektionen 'PKAT information'.

2. Via blyanten slettes alle de indplaceringsdata/ rækker der måtte ligge.

3. Når rækkerne er slettet, kan der foretages en ny lønsynkronisering, som gerne kun skulle overføre den nyeste indplacering på medarbejderen, og dermed kan ansættelsesbrevet trækkes. Vær opmærksom på, at vi i dag passerer 2. lønkørsel, og derfor skal handlingsdatoen i jeres lønsynkronisering angives til 01-08-2022.

Ovenstående er midlertidigt og vi regner med snart at have klarlagt og udbedret evt. andre fejl.

Opdateret 30-06-2023, kl. 13:05

 

Opdateret 27-09-2023, kl. 10:40

Ikonet fjernes muligvis i November 2023, i det der fremkommer en ny proces i Administrere Kompensation.

 

07-06-2022, kl. 11.00

Vi har opdaget en fejl, når man tilgår det nye ikon til 'Administrer kompensation', hvilket for nogle leder til en blank side. Vi arbejder stadig på en løsning og indtil da, kan I anvende hurtig handlingen 'Administrer kompensation', som I hidtil har gjort. 

Vi har i noget tid set en fejl ifm. ansættelser af studentermedhjælpere i SHR. Fejlen består i, at der fejlagtigt overføres et eller flere kvalifikationstillæg ifm. lønsynkroniseringen fra SLS. Disse tillæg er hverken tastet af HR eller af SAM Løn, men bliver alligevel hentet med over via synkroniseringen og indsat i løntabellen.

Vi arbejder stadig ihærdigt på en løsning i samarbejde med vores leverandør og SLS. Indtil da er løsningen, at I manuelt fjerner tillæggene fra løntabellen.

Vi beklager ulejligheden.

Opdateret 30-06-2023, kl. 13:05

Opdateret 27-09-2023, kl. 10:40

Nedenstående er kun gældende for de arbejdsrelationer, der har mere end ét ansættelsesforhold, hvilket er ca. 1,5% af alle arbejdsrelationer i Statens HR.

I de situationer hvor en medarbejder har mere end ét ansættelsesforhold, fejler den automatiske ”afslut ansættelsesforhold” på det primære ansættelsesforhold, når forventet slutdato på ansættelsesforholdet indtræffer. Der vil stå en besked i fejlhåndteringsmodulet.  

Ved oprettelse af forventet slutdato på ansættelsesforholdene er forventet slutdato overført til SLS, så ansættelsesforholdet og løn vil stoppe som planlagt i SLS.

Ansættelsesforholdet vil dog ikke blive afsluttet automatisk i Statens HR, hvorfor det desværre p.t. skal afsluttes manuelt.

I forhold til at afslutte et ansættelsesforhold manuelt kan der opstå yderligere behov for at flytte primær markeringen fra et ansættelsesforhold til et andet. Lige p.t. er der udfordringer med at flytte primær markeringen.

De ikke-primære ansættelsesforhold afsluttes automatisk to dage før forventet slutdato indtræffer. Men desværre fejler den automatiske ”afslut ansættelsesforhold”, hvis der ligger fremtidige perioder på ansættelsesforholdet. Der vil stå en besked i fejlhåndteringsmodulet.

Ved oprettelse af forventet slutdato på ansættelsesforholdene er forventet slutdato overført til SLS, så ansættelsesforholdet og løn vil stoppe som planlagt i SLS.

Ansættelsesforholdet vil dog ikke blive afsluttet automatisk i Statens HR, hvorfor det desværre p.t. skal afsluttes manuelt.

Opdateret 27-09-2023, kl. 10:40

Det er ikke muligt at ændre en primær markering hvis der er fremtidige perioder.