Møderække

Finansministeriets departement og Økonomistyrelsen indkalder til orienteringsmøde, sættemøde og opstartsmøder, alt efter omfanget af omlægningen.

Møderække ved ressortændringer

I ugerne omkring den kongelige resolution afholder Finansministeriet en række møder. Her fortæller vi om processen med ressortomlægningerne.

Finansministeriets departement og Økonomistyrelsen afholder følgende møder:
(Mødedagene er vejledende med forbehold for ferie m.m.)
 

 Dag
(efter kgl.   resolution)

 Møde

Mødetype

Målgruppe 

Formål

 Dag 1

Møde i Finansministeriets departement (Rentekammer)  Fælles
møde 
Afdelingschefer  Orientering om processen med fokus på udgiftsdeling 
 Dag 2 Teknisk møde (1) Fælles
møde
HR-chefer
Regnskabschefer
Økonomichefer
Teknisk gennemgang af den administrative proces 
 Dag 7-10 Sættemøder for ministerier med omfattende ændringer Bilaterale  møder Regnskabschefer
Økonomichefer
HR
Bilateral drøftelse af konsekvenser på det pågældende ressortområde
 Dag 14 Teknisk møde 2 (kun efter behov) Fælles
Møde
Regnskabschefer
Økonomichefer
HR
Der arrangeres et ekstra møde, hvis der viser sig en efterspørgsel efter det

Møderække ved organisationsændringer

Efter institutionen henvender sig til Økonomistyrelsen om den ønskede organisationsændring, vil Økonomistyrelsen indkalde til et kort sættemøde, hvor institutionen fortælle om det ønskede setup. Til sættemødet vil opgaven blive uddybet, og der bliver fortalt om den videre proces i implementeringen af den ønskede ændring.