Kontaktinfo til ressort- og organisationsændringer

Her på siden har vi samlet alle kontaktoplysningerne, hvis du har spørgsmål til de enkelte administrative opgaver i ressortomlægningsprocessen.

Der vil altid være en projektkoordinator på ressortomlægningsprocessen i Økonomistyrelsen, som vil være indgangen til de resterende administrative spor i ressortomlægningsprocessen. For at komme i kontakt med projektkoordinatoren sendes en mail til Også ved organisationsændringer kontaktes som indgang til de enkelte administrative spor.

Kontaktoplysninger

Adm. faser

 Rådgiver

 Kontakt

Udgiftsmæssige delinger

 Finansministeriet

 Kontakt relevant
 budgetkontor

Regnskabsmæssige flytninger 

 Økonomistyrelsen
 Statens Administration

 Generelt:
  
 Anlægsflytninger:
 

Systemopsætninger

 Økonomistyrelsen

 Registreringsrammer:

 

It-understøttelse

 Statens It

 

Overdragelse af personale

 Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

  eller

 

Tilpasning af lokaler

 Bygningsstyrelsen

 
 

Håndtering af arkivalier

 Rigsarkivet

 

Generel procesvejledning

 

 

Projektkoordinator

Økonomistyrelsen