It-understøttelse

Der vil i de fleste tilfælde være behov for it-understøttelse i forbindelse med ressort- og organisationsomlægninger. Statens It hjælper med hele denne proces.

Statens It vil hjælpe med brugeroprettelse og brugernedlæggelse af ministre og etablere de nødvendige it-arbejdspladser m.m. Nye ministerier får indledningsvis et 'standarddepartement' med it-arbejdspladser, samt mulighed for netværk, ny hurtig hjemmeside og mobile it-arbejdspladser.

Statens It hjælper med opsætninger af it til de medarbejdere, der skal flytte.

Milepæle

Processen med it-understøttelsen i forbindelse med ressort- og organisationsomlægninger varierer i omfang og tidshorisont og indeholder følgende milepæle:
(Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)


 Dag 0  Den kongelige resolution/beslutning om organisationsændring
 Dag 0  Brugeroprettelse af ministre og særlige rådgivere
 Dag   30  Mindre flytninger og medarbejderrokeringer er gennemført, og data- og systemadgange til de berørte medarbejdere er implementeret 
 Dag   30  Statens It og den omlagte institution indgår en aftale om implementering af projekt om omlægninger
 Dag   60
 og   frem
 It-understøttelsen er implementeret. Slutdatoen afhænger af kompleksiteten. 


Faglige vejledninger og blanketter

www.statens-it.dk kan du som eksisterende kunde finde en række blanketter, der bliver anvendt til oprettelse af ressortprojekter m.m. samt bestille Håndbog for ressortomlægninger, som giver en fyldestgørende beskrivelse af Statens It’s projektbeskrivelse ved ressortomlægninger.

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysningerne, hvis du har spørgsmål til it-understøttelsen. Som eksisterende kunde kan du også altid kontakte din institutions kundepartner.