Kontakt - Åbenhedsordningen

Det enkelte ministerium har ansvar for oplysninger, der vedrører deres minister

Oplysningerne offentliggøres d. 8. hverdag i måneden. Hvert ministerium har ansvar for, at oplysninger vedrører deres minister er opdateret og rettidig indsendt til Økonomistyrelsen.

Økonomistyrelsen står for den praktiske offentliggørelse på siden Oversigt over udgifter og aktiviteter under åbenhedsordningen

Ved spørgsmål til opgørelserne, er det derfor det ansvarlige ministerium, der skal kontaktes.