Brugerinddragelse

Vi holder løbende gå hjem-møder med aktuelle emner og nyheder. Du får her mulighed for at dykke ned i
et specifikt emne på kanten af en arbejdsdag og mødes til faglig dialog med interesserede fra andre
styrelser.

Kommende gå-hjem-møder

Der er pt ikke fastlagt datoer for flere gå-hjem-møder. Der vil dog være gå-hjem-møde om næste release i forbindelse med frigivelsen af den. 

Afholdte gå-hjem-møder

Fredag den 14. juni 2024 om den release som blev udgivet d. 12 juni 2024.

På mødet blev releasens funktionalitet gennemgået.

Se præsentation fra mødet om release 24A-M3 (PDF)

Fredag den 22. marts 2024 om den release som blev udgivet d. 13 marts 

På mødet blev releasens funktionalitet gennemgået

Se præsentationen fra mødet (PDF)

Onsdag den 31. januar 2024 om organisationsstyring 

På mødet blev Statens HRs organisatoriske datamodel gennemgået samt hvordan lokationer, afdelinger og stillinger indbyrdes er relateret

Se præsentationen fra mødet (PDF)

Onsdag den 20 december 2023 om status på rapporter 2023 

På mødet blev udgangspunkt for rapporter i 2023, nye rapporter og forbedrede rapporter gennemgået. 

Se præsenstaionen fra mødet (PDF) 

Fredag den 8. december 2023 om de ændringer der med i releasen 23C-M3.

På mødet blev november måneds ændringer præsenteret. Ændringerne kom på testmiljøret d. 6. november og på produktionsmiljøet d. 29. november.

Se præsentationen fra mødet (PDF)

Fredag den 29. september om de ændringer, der er med i releasen: 23B-M3.

På mødet blev september måneds release præsenteret, som kom på testmiljøerne d. 29. august og på produktionsmiljøet d. 20. september. 

Se præsentationen fra mødet (PDF)

Mandag den 26. juni 2023 kl. 11.15-12 om de ændringer, der er med i releasen 22A-M2.

På mødet blev juni måneds release i Statens HR præsenteret, som kom på testmiljøerne den 30. maj og på produktionsmiljøet den 21. juni.

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 14-15 om de ændringer, der er med i releasen 22D-M3.

På mødet blev marts måneds release i Statens HR præsenteret. 

Marts måneds release hedder ”22D-M3” og kom på testmiljøerne d. 22. februar og på produktionsmiljøet 22. marts 2023.

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Fredag den 10. marts kl. 13-14 og gentagelse torsdag den 16. marts 2023 kl. 14-15 om Automatisering af forventet slutdato.

På mødet blev den nye automatisering af forventet slutdato præsenteret. Automatiseringen består af to dele.

Den ene del indebærer, at en forventet slutdato ved oprettelse eller ændring vil blive integreret til SLS fratrædelse, så det ikke længere er SAM/lønafdeling, der indtaster det.

Den anden del indebærer, at to dage før en forventet slutdato indtræffer, overføres den til en fratrædelse i Statens HR og den sædvanlige fratrædelsesproces igangsættes

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Mandag den 12. december 2022 kl. 14-15 om rapporter.

På mødet blev det arbejde, der er udført omkring rapporter i efteråret 2022 præsenteret og de 12 nye rapporter vedrørende Medarbejderdata og de 5 nye rapporter vedrørende Organisationsdata gennemgået.

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Tirsdag den 6. december 2022  kl. 14-15 om releasen 22C-M3.

På mødet blev nye funktionaliteter, som var en del af releasen 22C-M3, præsenteret. De nye funktionaliteter i Statens HR var kommet 30. november 2022.

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Torsdag den 24. november 2022 kl. 14-15 og fejlhåndtering

På mødet blev udvalgte fejl fra fejlhåndteringsmodulet gennemgået. 

Se præsentation fra mødet (PDF).

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 14-15 om diskrepansrapporten.

På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten samt eksempler på forskelle og hvordan disse kan afhjælpes gennemgået. 

Se præsentationen fra mødet (PDF). 

Torsdag den 22. september 2022 kl. 14.30-15.30 om opdatering af Statens HR.

På mødet blev en række ændringer gennemgået blandt andet indenfor rapportering, nye felter i Effektmodulet, integrationspunktet LFS og videre. 

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 14-15 om fejlhåndteringsmodulet i Statens HR.

På mødet blev der gennemgå udvalgte fejl i modulet. Mødet henvendte sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer.

Se præsentation fra mødet (PDF). 

Onsdag den 8. juni 2022 kl. 14-15 om arbejdsgange med Statens Administration og Statens HR.

Tilbage i marts afholdt Statens Administration et gå-hjem-møde vedrørende arbejdsgange med Statens Administration og Statens HR. Da bølge 4 efterfølgende er kommet på løsningen inviterer vi nu til en gennemgang af dette igen. Mødet er dermed primært henvendt til bølge 4 institutioner, men alle institutioner er velkomne til at deltage, hvis man ønsker at få det genopfrisket, eller ikke har haft mulighed for at deltage før.  

Se præsentation fra mødet (PDF). 

På mødet blev følgende gennemgået: 

 • Arbejdsgang fra indsendelse af serviceanmodning til Statens Administration til serviceanmodningen er løst
 • Hvornår skal der sendes via SHR og hvornår via lønportal
 • Afleveringsfrister
 • Procesgennemgang
 • Øvrigt
 • Spøgsmål

Trsdag den 24. maj 2022 kl. 14-15 om diskrepansrapporten. 

På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten gennemgået, og der blev vejledt om hvordan diskrepanser afhjælpes.

Se præsentation fra mødet (PDF).

Fredag den 11. marts 2022 kl. 14-15 - i samarbejde med Statens Administration.    

På mødet blev følgende gennemgået: 

 • Arbejdsgangen fra indsendelse af serviceanmodning til Statens Administration og til serviceanmodningen er løst
 • Processer vedr. ændring af indplacering, forventet slutdato og DocumentRecords/Løngruppeskrift – HR Sag III
 • Automatisering af aconto-proces
 • Afleveringsfrister

Se præsentation fra mødet (PDF).

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 10-15 om GDPR.

På mødet blev de vigtigste områder af GDPR gennemgået, og det blev vist, hvordan du besvarer indsigtanmodninger fra nuværende eller tidligere medarbejdere. 

Se præsentation fra mødet (PDF). 

Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 14-15, Onsdag den 19. januar 2022 kl. 14-15 og Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 14-15 om HR Sag. 

På mødet blev nye opdateringer, som er relevante for SAM kunder, gennemgået. Efter mødet er der foretaget tilføjelse til slide 27, som følge af spørgsmål på mødet vedr. mulighed for udsendelse af breve, der skal sendes med faktura. 

Se præsentation fra møderne den 11. og 19. januar (PDF). 

Se præsentation fra mødet den 9. februar (PDF).

Onsdag den 10. november og 15. december 2021 kl. 14-15 om diskrepansrapporten. 

På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten og eksempler på forskelle mellem Statens Lønsystem og Statens HR gennemgået, samt hvordan disse forskelle kan afhjælpes.

Deltagerne havde forinden mulighed for at stille spørgsmål via Serviceportalen, som efterfølgende blev gennemgået på mødet. 

Se præsentation fra mødet (PDF).

Tirsdag den 27. oktober 2021 kl. 14-15 om fejlhåndteringsmodul.

På dette møde blev der besvaret en række spørgsmål angående fejlhåndteringsmodulet og givet eksempler på fejlkoder, som kan være svære at håndtere.

Deltagerne havde forinden mulighed for at stille spørgsmål via Serviceportalen, som efterfølgende blev gennemgået på mødet. 

Se præsentation fra mødet (PDF). 

Mandag den 29. august 2021 kl. 14-15 om datostyring.

På mødet blev følgende punkter gennemgået: 

 • Hvad er datostyring i Statens HR
 • Hvordan arbejder man med perioder, start- og slutdatoer og indirekte ændringer
 • Datostyring ift. fremtidige fratrædelse
 • Hvilke konsekvenser kan datostyring have, hvis ikke man er opmærksom på det
 • Datostyring og integration til SLS

Se præsentationen fra mødet (PDF).