Om Kammeradvokatordningen

Beslutningen om en kammeradvokatordning hviler på en aftale helt tilbage fra 1936. Aftalen er blevet fornyet flere gange, senest den 1. januar 2015.

Den nuværende kammeradvokataftale er indgået mellem advokatfirmaet Poul Schmith I/S og Finansministeriet med ikrafttrædelse 1. januar 2015. Kammeradvokataftalen er uden tidsbegrænsning, men kan opsiges af begge parter med et varsel på løbende år plus et år.

Retsudvalgets beretning B14 fra 2013 er grundlaget for den nuværende Kammeradvokataftale.

Tilgå Retsudvalgets beretning B14 fra 2013

Der er samlet en række historisk materiale, herunder ældre tilfredshedsundersøgelser, link til tidligere årsberetninger, materiale om den tidligere Kammeradvokataftale og Økonomistyrelsens gennemgang af Kammeradvokatordningen, der blev udarbejdet forud for genforhandling af aftalen. 

Tilgå historisk materiale om den tidligere Kammeradvokataftale samt Økonomistyrelsens gennemgang af Kammeradvokatordningen