Indkøb på aftalen

Et værdiskabende indkøb kræver forberedelse forud for indkøbet, men også opfølgning og engagement fra indkøberen i forbindelse med opgavens udførelse.

Et godt samarbejde, mellem dig som indkøber og rådgiveren, er afgørende for en effektiv løsning af juridiske opgaver.

Det er en god ide at have en indledende forventningsafstemning med rådgiveren, da det er med til at sikre, at rådgiveren bliver klædt på til at kunne løse opgaven, og det er afgørende for opstarten af et godt samarbejde.

 • du definerer, hvilket behov indkøbet skal dække,
 • du drøfter med rådgiveren, hvad der skal indkøbes og dermed,
 • hvordan opgaven bedst kan løses.

Husk, at salæroverslaget er rådgiverens oplæg til, hvordan en sag kan løses til hvilken pris. Salæroverslaget kan danne grundlag for en forventningsafstemning og en eventuel tilskæring af opgaven.

Salæroverslaget bør

 • beskrive den leverance, som rådgiveren tilbyder og
 • angive det tidsforbrug, der forventes at skulle anvendes til de enkelte leverancer.

Husk på, at det altid er muligt at bede rådgiveren om at uddybe det estimerede tidsforbrug. Et uddybet estimeret tidsforbrug gør det meget lettere for dig som indkøber at vurdere, hvilke ydelser du har behov for, og hvilke ydelser du ikke har behov for.

Eksempler på tilskæring:

 • Et notat/responsum er ikke nødvendigt, jeg kan bare få konklusionen på en mail
 • Jeg forventer at få afdækket følgende forhold […], og at det vil tage[..] timer
 • Vi behøver ikke afholde et møde, vi kan bare tage en snak over telefonen
 • Er det nødvendigt, at der deltager to partnere, en advokat og en fuldmægtig i mødet?
 • Det forventede tidsforbrug synes højt, hvilke elementer vil vi evt. kunne undvære?
 • Jeg har ikke behov for at få afdækket […].

Sagskoder anvendes til at opdele opgaven i leverancer for at skabe gennemsigtighed om, hvilke opgaver Kammeradvokaten forventer at løse. Ved større opgaver kan du med fordel bede om en yderligere opdeling og specificering af leverancer/produkter.

Tilgå en oversigt over de sagskoder, der er indeholdt i Kammeradvokataftalen

Salæroverlag udarbejdes, og afregning sker i henhold til Kammeradvokataftalen efter medgået tid, og der er aftalt en fast timepris for 4 forskellige personalekategorier.

Kammeradvokataftalens priser gældende fra 1. januar 2024. 

Personalekategorier Timepriser 2024 (kr. ekskl. moms)
Partner 2.790
Advokat > 3 år   2.263
Advokat < 3 år  1.891
Advokatfuldmægtig 1.395

I timepriserne er indregnet alle Kammeradvokatens bagvedliggende kapacitets- og støtteomkostninger, herunder aflønning af medarbejdere i andre personalekategorier end de ovenfor anførte. 

Videnportalen

Videnportalen indeholder juridiske paradigmer fra Kammeradvokaten i form af eksempler på juridiske standarddokumenter, som er vurderet at have en generel interesse, inden for kontrakter og udbud, offentlig organisering, insolvens og rekonstruktion, proces og retssager samt ansættelsesret.

Videnportalen ligger på Kammeradvokatens Extranet, der er en sikker onlineservice, som Kammeradvokaten benytter til samarbejde, videndeling og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere.

Tilgå Videnportalen på extranet.kammeradvokaten.dk

Økonomistyrelsen administrerer og vedligeholder brugeradgange til videnportalen. Statslige indkøbere får adgang til videnportalen hos Økonomistyrelsen ved at skrive til Statens Indkøb via kontaktmodulet TOPdesk.

Tilgå Statens indkøbs kontaktmodul og log ind